Международна дейност

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2018 г.

През м. ноември 2018 г. в Лисабон (Португалия) Международната асоциация на юристите демократи ( МАЮД ) проведе редовното си заседание, което е от особена важност за подготовката на Конгреса на МАЮД, който следващата година ще се проведе в Алжир. По същото време португалската организация на юристите демократи организират честване на 70-годишнина от Декларацията за правата на човека и демонстрация на солидарност с народа на Палестина. Представител на СЮБ е зам.-председателят на СЮБ и зам-председател на Изпълнителното бюро на МАЮД г-н Герон.