Проекти

Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система

ОПДУ

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система" е разработен от Центъра за модернизира

SMEDATA

Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани

Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система

ОПДУ

Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система е разработен от Центъра за модернизиране на и Съюза на ю