Предстоящи събития

Семинар по Наказателно право в Бургас

На 11 юни от 11.00 ч., Съюзът на юристите в България организира в сградата на Апелативен съд гр. Бургас семинар на тема "Давност и реабилитация в наказателното производство". Лектор ще бъде съдия Румяна Илиева.

За участие се поканват всички колеги имащи интерес към темата.