За съюза

Семинар на СЮБ в Стара Загора

 На 28.05.2022г. Съюзът на юристите в България и дружеството на СЮБ в Стара Загора проведоха в залата на Адвокатска колегия - Стара Загора семинар на тема "Заповедно производство" с лектор Красимир Машев, съдия в Апелативен съд София. На семинара присъстваха колеги от Стара Загора, Сливен , Бургас , Пловдив и Ямбол. 

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ

                                                                  24 март 2022г. - 16.00

 

                                                                        ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса 28-и - 29-и

2. Проекто отчет на бюджет 2020г. и 2021г.

3. Проекто бюджет 2022г.

4. Създаване на организация за провеждане на Конгреса.

5. Разни.