Библиотека

14 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЮРИДИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Двупосочен българо-английски речник

Скъпи читатели,

“Възстановяването на библиотеката за правна литература днес ще е награда за труда и усилията на юристите, които са изградили този дом на светлината и културата”- с тези думи на Председателя на СЮБ Владислав Славов и тържествен водосвет, отслужен от Софийския митрополит Инокентий, на 27 април 2000 г. официално бе открита библиотеката на Съюза.
Целите на библиотеката са съобразени с приоритетите на СЮБ. Стреми да съдейства за професионалното усъвършенстване и задоволяване интересите на юристите, работещи в различните сфери на правото, като предоставя профилирана научна литература и извършва разнообразни услуги. Едновременно с това правните материали са достъпни и за всички граждани, нуждаещи се от данни в тази област.
Библиотеката разполага с фонд от около 6000 тома юридическа литература на български и други езици, който се обновява ежегодно чрез закупуване и дарения - персонални и от различни организации, издателства, университети и др. Осигурен е абонамент на 15 специализирани периодични издания.
С оглед извършването на ефективна научно - изследователска работа, в съответствие със съвременните изисквания, е осигурен Интернет достъп за провеждане на информационни търсения и ползване на електронна поща. На разположение на читателите са и правно-информационните системи “Апис 7”, “Сиела 5.1”.
Сред предлаганите услуги са и традиционните библиографски справки - за литература по дадена тема, за конкретни заглавия, сведения за определени събития и лица и др.
От м. май 2011 г. на разположение на служителите на СЮБ и читателите на библиотеката е ПРЕС КНИГА, в която могат да се намерят материали за Съюза на юристите в България – новини, събития, интервюта и др., публикувани в електронни и печатни медии
Членовете на СЮБ могат да се възползват и от библиотечни документи на други библиотеки посредством междубиблиотечно заемане.

Таксата за ползване на библиотеката е съответно:
- годишен абонамент - 10.00 лв., или
- дневно - 1.00 лев.

Библиотеката е отворена за читатели от понеделник до петък - сутрин от 9.30 до 12.30 часа и следобед от 13.00 до 17.00 часа.

За контакти тел. 02 981 30 35 и e-mail: library@sub.bg