МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2016 г.

Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД)

През м. май 2016 г. ЕАЮД съвместно с Асоциацията на Атинската адвокатура проведе редовното заседание на Административния съвет в Атина. Представител на СЮБ беше г-н Димитър Гочев – член на Административния съвет на Европейската асоциация. Г-н Гочев представи дейността на СЮБ през изминалата година и запозна присъстващите с идеята за създаване на Асоциация на юристите от Черноморско-каспийския регион. Представителите на Асоциацията на атинската адвокатура са изнесли доклади по въпросите на бежанската криза, трудовите права, социалното положение и др.

Следващото заседание на Административния съвет на ЕАЮД се проведе през м. ноември в Лисабон след конференцията за 50 годишнина на Конвенцията за правата на човека. СЮБ нямаше представител на това заседание, тъй като предвиденото пътуване на проф. Начева за двете мероприятия беше осуетено по здравославни причини. Президентът на Европейската асоциация е изнесъл доклад за политическото положение в Европа и предизвикателствата пред прогресивните юристи. Приети са няколко декларации и е приета програма за дейността на Асоциацията през 2017 г.

През 2016 година Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека публикува и изпрати до съответните органи редица декларации от името на членовете си срещу масовите арести и потъпкването на демократичните права на гражданите (Турция, Сирия), незаконните арести на юристи (Турция).

През изтеклата година ЕАЮД участва с наблюдатели на съдебните процеси в Турция и организира в различни страни протести в защита на застрашени адвокати и магистрати, всички протести са свързани с потъпкване на правата на човека и неоснователно арестувани юристи.

Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД)

През м. юни 2016 г. в Катманду (Непал) Международната асоциация на юристите демократи ( МАЮД ) проведередовното си заседание и участва като съорганизатор на VІ-та конференцция на юристите от Тихоокеанска Азия (КОЛАП VІ). Конференцията бе предвидена за 2015 г., но поради унищожителното земетресение бе отложена за тази година. Домакин беше Прогресивна професионална асоциация «Непалски съвет за мир и солидарност». Конференцията беше на тема «Предизвикателства пред правата на народите за мир, демокрация, права на човека и икономическо развитие». В конференцията взеха участие над 170 чуждестранни делегати и повече от 30 местни юристи. Зам.-председателят на СЮБ и зам-председател на Изпълнителното бюро на МАЮД г-н Герон взе активно участие в една от комисиите на конференцията. По време на заседанията бяха приети редица декларации, отнасящи се до правата на народите, мира и демокрацията.

СЮБ предложи на всички колеги, които имат интерес към темата и страната на провеждане на конференцията да се включат за организирано участие, за съжаление само адв. Веска Любенова пътува заедно с адв. Герон.

През м. ноември (9-14) 2016 г. в Лисабон Международната асоциация на юристите демократи съвместно с Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека и Португалската асоциация на юристите демократи организираха Международна конференция по повод 50-тата годишнина от приемането (16 декември 1966 г.) от Генералната асамблея на ООН на Международен пакт за граждански и политически права и Международен пакт за икономически, социални и културни права. Темата на конференцията беше „Международен пакт за права на човека, приет от ООН на 16 декември 1966 г. – историческо значение, политическо и правно въздействие“. Конференцията беше организирана в две пленарни сесии и съответно време за дискусии. Зам. председателят на СЮБ и зам.-председател на ИБ на МАЮД се включи в І-я панел – Пактът – историческа и правна основа“ с изказване и като модератор. За съжаление по здравословни причини проф. Начева не успя да участва в конференцията със свой доклад, както беше предвидено по програма.

ДРУГИ международни дейности на СЮБ

На 7 и 8 юни в Блед – Словения се проведе първа среща на Мрежата на асоциациите на медиатори. Мрежата е платформа за обмен на опит и подкрепа на медиацията. По покана на Министерство на правосъдието и Съвета за регионално сътрудничество в нея участва председателят на националната асоциация на медиаторите г-н Й. Герон, заедно с представители на министерството. На срещата е споделен опитът на различните медиаторски организации и са приети предложения за конкретна програма и дейност на мрежата на регионално ниво.

На 25 юни в гр. Бургас се проведе Международен семинар на тема „Правни проблеми на мигрантите“ с лектори адв. Емил Ядков (България ), адв. Христос Казандзис (Гърция). Председател на гръцко-българската търговска и промишлена палата на Северна Гърция и юрисконсулт на Община Солун и д-р Тугрул Вели (Турция) Председател на Евразийската асоциация за инициатива и сътрудничество - Истанбул. Организатори на семинара бяха Съюзът на юристите в България, Висшият адвокатски съвет и Дружеството на СЮБ в гр. Бургас. Семинарът премина при засилен интерес и оживена дискусия.

На 19 и 20 януари2016 г. в СЮБ се проведе международна кръгла маса на тема „Актуални проблеми в развитието на правната теория и практика на страните от черноморско каспийския регион“. Съорганизатори бяха Съюзът на юристите в България, Фондация „Славяни“, Българска академия на науките, Институтът за стратегии и анализи и Европейският политехнически университет. Участваха повече от 15 чуждестранни юристи – от Русия, Азербайджан, Иран, Турция и Македония. Имаше заявено участие от Сърбия, Гърция, Румъния и Беларус, но поради климатичните условия участниците не успяха да пристигнат. Доклади изнесоха проф. д.ю.н. Сергей Бабурин (Русия), акад. Владо Камбовски (Македония), проф. д.ю.н. Юрий Голик ( Русия), д-р Тугрул Вели (Турция), проф. д.ю.н. Александър Коробеев (Русия), адв. Ивайло Данов (България), проф. д.ю.н. Юрий Дук (Русия), Кюршад Караджабей (Турция).

Представителите на тези страни учредиха Асоциация на юристите от Черноморско-каспийския регион. Избран беше председател на Асоциацията - изтъкнатият юрист проф. д-р Илхам Рахимов от Азербайджан и вице-президент на Международния съюз на юристите.

През м. октомври в Баку – Азербайджан се проведе първата среща на учредителите на Асоциацията, организирана по инициатива на проф. д.ю.н. Илхам Рахимов. На срещата присъстваха 80 изявени юристи, между които и световно известният писател – проф. д.ю.н. Чингиз Абдулаев.

Дългосрочната програма за дейността на организацията е изготвена от проф. З. Захариев. Разискван и утвърден е уставът на Асоциацията, създадени са съответните комисии и техните председатели. Избрани са и зам. председателите и ръководството на Асоциацията на юристите от Черноморско-каспийския регион.

На 30 ноември 2016 г. в Центъра за стратегически проучвания към Македонската академия на науките и изкуствата (МАНИ) бе проведена научно-професионална дискус ия на тема "Ефективността на съдопроизводството като присъща компонента на съдебната реформа". На дискусията присъстваха и изложиха своите тези проф. Владо Камбовски - дългогодишен председател на МАНИ, Лидия Неделкова - председател на Върховния съд на БЮР Македония, Ицет Мамети - бивш министър на правосъдието и настоящ Омбудсман (народен правобранител) и други висши представители на Прокуратурата и юридическия елит на страната. На форума бяха поканени и взеха участие в рамките на Проект между БАН и МАНИ:"Регулиране и усъвършенстване на съдебната власт и съдопроизводството",от българска страна: доц.Маргарит Ганев (ръкводител на проекта), проф. Ирена Илиева (и.д. Директор на Правния институт към БАН), Кети Бозукова (Гл. секретар на Съюза на юристите в България), проф. Иво Христов и Председателя на УС на Международна социална служа - България (ISS-Bulgaria) адв. Илиян Кършев.