МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2011 - 2012 г.

Международната дейност през отчетния период е свързана основно с инициативите на ЕАЮД и МАЮД.

  • През м. март 2012 г. в Брюксел г-н Й. Герон участва в заседание на изпълнителното бюро и международна конференция, посветена на криминализирането на емигрантите;
  • През м. февруари 2012 г. г-н Й. Герон проведе среща в СЮБ с адв. Йоанис Алавамос – президент на Института за бежанско право в Атина, който прояви голям интерес към провежданите от СЮБ курсове по медиация и възможността на гръцки юристи да завършват курс по медиация у нас. Г-н Алавамос предложи своята помощ за установяване на контакти при подновяването на действията ни за създаване на Балканска федерация на юристите.  
  • През м. февруари 2012 г. в Лондон г-н Д. Гочев участва в годишното отчетно събрание на изпълнителния комитет на ЕАЮД и в международна конференция, посветена на защитата на защитниците-адвокати;
  • През м. ноември 2011 г. в заседанието на изпълнителния комитет на ЕАЮД в Берлин, Германия взе участие г-н Димитър Гочев, зам.-председател на СЮБ, като по същото време имаше възможност да вземе участие и в конференция срещу изтезанията, организирана от Германската асоциация на юристите;
  • През м. юли 2011 г. ЕАЮД организира в Генуа, Италия международна конференция на тема „Нарушаването на правата на човека и ролята на юристите”. Представител на СЮБ беше проф. Снежана Начева;
  • През м. май 2011 г. се проведе Генерална асамблея на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД) в Атина, Гърция, в която участваха г-жа Ваня Савова, член на изпълнителния комитет на Европейската асоциация и г-жа Цветанка Спасова, главен секретар  на СЮБ. За членове на изпълнителния комитет на ЕАЮД бяха преизбрани проф. Снежана Начева, Ваня Савова и Димитър Гочев. В съпътстващата конференция „Правно предизвикателство към европейската дългова криза” от СЮБ доклад представи г-жа Ралица Димитрова;
  • В дейността на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) СЮБ се представлява от г-н Йосиф Герон, зам.-председател на СЮБ и зам.-председател на МАЮД по въпросите на обучението. Той взе участие в заседанията на изпълнителното бюро на асоциацията в Дакар - Сенегал през февруари 2011 г., където бе приета концепция за образованието на МАЮД, и в Сан Хосе - Коста Рика през септември 2011 г., където бе приета концепция за квалификационните уикенди и представен опита на СЮБ.