Правни неправителствени организации, колективни членове на СЮБ

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС - Ивайло Енчев

Асоциация "Адвокати ЗА Промяна" - Марио Топчийски

Асоциация на българските административни съдии - Владимир Първанов

Асоциация на държавните съдебни изпълнители в България - Христина Калчева

Асоциация на прокурорите в България - Владимир Николов

Българска асоциация на съдиите по вписванията - Десислава Михайлова

Българска съдийска асоциация - Росица Велкова

Български дискусионен форум - Милко Живков

Българско юридическо дружество - Иван Летников

Висш адвокатски съвет - Д-р Ивайло Дерменджиев

ЕЛСА - България

Институт за държавата и правото при БАН - проф. д-р Ирена Илиева

Институт за принципите на правото - Лъчезар Попов

Камара на следователите - Петко Петков

Камара на частните съдебни изпълнители - Иван Хаджииванов

Национален съюз на юрисконсултите - Кристина Димитрова

Нотариална камара - Димитър Танев

Съюз на съдиите в България - Татяна Жилова

Фондация за развитие на правосъдието - Ива Пушкарова