МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2015 г.

Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД)

През м. май 2015 г. в Мадрид се проведе Генералната асамблея на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека. Асамблеята избра нови ръководни органи. Съюзът на юристите в България командирова проф. Снежана Начева, г-жа Ваня Савова и зам. председателя на СЮБ – Димитър Гочев. Проф. Начева представи кандидатурите на г-жа Савова и г-н Гочев, които бяха избрани отново за членове на Административния съвет на ЕАЮ|Д.

Следващото заседание на Административния съвет се проведе през м. септември отново в Мадрид, като по същото време беше организирана и международна конференция по въпросите на синдикатите и трудовото право. Поради късното уведомяване на датите на заседанието СЮБ не взе участие.

През изтеклата година ЕАЮД участва с наблюдатели на съдебните процеси в Турция, Испания (Страната на баските) и организира протести в различни страни в защита на заплашени адвокати и магистрати, всички свързани с потъпкване на правата на човека и неоснователно арестувани юристи.

Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД)

През юни 2015 г. в Катманду предстоеше да се проведе редовното заседание на Бюрото на Международната асоциация на юристите демократи ( МАЮД ) и членовете да вземат участие в срещата на страните от Тихоокеанския съюз – КОЛАП ІV, но земетресението в Непал осуети провеждането на заседанието.

От 1 до 3 декември т.г. в Париж се проведе редовното заседание на Бюрото на МАЮД, за което от СЮБ беше командирован адв. Герон – зам. председател на СЮБ и зам. председател на Бюрото на МАЮД. В същото време на 4 - 5 декември в Париж по инициатива на МАЮД се проведе тържествено честване и конференция по повод 70 годишнината от приемането на Хартата на ООН. Във форума взе участие г-н Герон.

За провеждане на своите форуми МАЮД има финансови затруднения, които предстои да бъдат решавани на заседанието на Бюрото в Париж.

През последните години и двете организации се ангажират с все повече политически проблеми, като заемат едностранна позиция по тях и все по-малко се занимават с въпроси, свързани с дейността на юристите по света.