SMEDATA

Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани

Международна конференция по прилагането на GDPR (Проект SMEDATA)

На 29 ноември 2019 г., от 9.00 ч., в Големия салон на Съюза на юристите в България (СЮБ) на ул. „Пиротска“ № 7 в гр. София се проведе международна конференция на тема: „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR“.

Последният за годината обучителен семинар по GDPR (Проект SMEDATA)

На 30 октомври в сградата на Съюза на юристите в България - гр. София, ул. "Пиротска" №7 се проведе последният за 2019 г. обучителен семинар по международния проект SMEDATA във връзка с ефективното приложение на GDPR. Около 200 представители на малкия и средния бизнес в България и представители на юридическата общност участваха в семинара.