Правна литература

Юридически издания

Библиотеката предлага достъп до юридическа информация под формата на специализирана колекция, периодични издания, правни информационни системи и он-лайн бази данни. Ползването на тези ресурси се извършва в библиотеката и компютърната зала в нея.