Последният за годината обучителен семинар по GDPR (Проект SMEDATA)

На 30 октомври в сградата на Съюза на юристите в България - гр. София, ул. "Пиротска" №7 се проведе последният за 2019 г. обучителен семинар по международния проект SMEDATA във връзка с ефективното приложение на GDPR. Около 200 представители на малкия и средния бизнес в България и представители на юридическата общност участваха в семинара.

Участници в проекта са Комисията за защита на личните данни, съвместно с: АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество EY, българския филиал на Европейската асоциация на жените - юристи, италианския надзорен орган и Римския университет „Рома Тре“.

Обученията са насочени към представителите на малкия и среден бизнес, както и към техните правни консултанти. Целта е да се повиши осведомеността на представителите на МСП и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, по отношение на правната рамка на защитата на личните данни.

Лектори бяха представители на КЗЛД, адвокатско дружество Ърнст и Янг, а колегите от Апис Европа АД демонстрирха безплатното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“. Целта на мобилното приложение е да представи Общия регламент за защита на данните (GDPR) на гражданите и малките и средните предприятия по лесен за използване и разбиране начин и да им даде практически знания и съвети относно техните права, респективно задължения, съгласно правото на ЕС в областта на защитата на личните данни.