Международна конференция по прилагането на GDPR (Проект SMEDATA)

На 29 ноември 2019 г., от 9.00 ч., в Големия салон на Съюза на юристите в България (СЮБ) на ул. „Пиротска“ № 7 в гр. София се проведе международна конференция на тема: „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR“.

Събитието е организирано в рамките на Проекта SMEDATA, по който си партнират Комисията за защита на личните данни, АПИС Европа, СЮБ, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианският надзорен орган и Римският университет „Рома Тре“.

файлови документи