Семинар на СЮБ в Стара Загора

 На 28.05.2022г. Съюзът на юристите в България и дружеството на СЮБ в Стара Загора проведоха в залата на Адвокатска колегия - Стара Загора семинар на тема "Заповедно производство" с лектор Красимир Машев, съдия в Апелативен съд София. На семинара присъстваха колеги от Стара Загора, Сливен , Бургас , Пловдив и Ямбол.