ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА СЛЕД 28-ИЯ КОНГРЕС (СЕПТЕМВРИ 2020 г. до МАРТ 2022 г.)