Новини

Тържествено честване на 15-годишнината от създаването на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

На 15.10.2020 г. в Централния военен клуб беше тържествено отбелязана 15-годишнината от създаването на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

Гости на тържеството бяха Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, конституционните съдии проф. дюн Атанас Семов и Красимир Влахов, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, омбудсманът доц. Диана Ковачева, председателят на СЮБ Владислав Славов, адвокати, магистрати, представители на висши учебни заведения и др.

Кръгла маса на тема: "Възстановителното правосъдие - алтернатива за превенция на агресията и насилието"

На 15.10.2020 г. от 10:00 ч.  в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", зала 3, при пълно спазване на всички санитарни изисквания, се проведе Кръгла маса на тема: "Възстановителното правосъдие - алтернатива за превенция на агресията и насилието", която беше съорганизирана от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев",  Съюза на юристите в България, Дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет на Република България и СНЦ "Асоциация за защита на всички права", представлявана от адв. д-р Мариана Митова.

Представяне на книгата на Евгени Йочев "В служба на българското правосъдие и на адвокатурата"

В салона на  Съюза на юристите в България беше представена книгата на Евгени Йочев "В служба на българското правосъдие и на адвокатурата. История на Съюза на българските адвокати (1920 - 1944", издание на Центъра за обучение на адвокати " Кръстю Цончев". Научен редактор - Даниела Доковска.