Новини

ПРОВЕДЕ СЕ 29-ЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 25 март се проведе 29 конгрес (Общо събрание) на Съюза на юристите в България. Отчетена бе дейността на СЮБ и културния дом за последната година. Бяха избрани ръководни органи на Съюза За председател единодушно бе преизбран Владислав Славов - безспорен авторитет в юридическата гилдия,първи председател на възстановения Върховен административен съд, конституционен съдия.

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ

                                                                  24 март 2022г. - 16.00

 

                                                                        ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса 28-и - 29-и

2. Проекто отчет на бюджет 2020г. и 2021г.

3. Проекто бюджет 2022г.

4. Създаване на организация за провеждане на Конгреса.

5. Разни.

Онлайн формат заключителна международна конференция по Проект SMEDATA

Повече от 180 представители на малки и средни предприятия и специалисти в областта на защитата на личните данни взеха участие в провелата се на 28.10.2020 г. в онлайн формат заключителна международна конференция по Проекта SMEDATA. Форумът беше организиран от Италианския орган по защита на данните (Garante per la protezione dei dati personali).

СЕМИНАР на тема “РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРИ (ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ) –НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА”

На 31 октомври 2020 г. в  хотел "Извор", Старозагорски минерални бани, се проведе семинар на тема: “РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРИ (ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ) – НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА”, организиран от Съюза на юристите в България и дружеството на СЮБ в гр. Стара Загора. Благодарности на лектора г-н Красимир Машев за изключително ценната презентация. Честит юбилей - 10 години Дружество на СЮБ - Стара Загора!