Архив конференции

 

 27 КОНГРЕС НА  СЮБ

22 МАРТ 2019 г.

 

По решение на ЦС на СЮБ и съгласно чл. 23 и сл. от Устава на СЮБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ на 22 март 2019 г. (петък) в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7, от 10.00 ч. се проведе XXVІІ-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза при следния

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (26-ри и 27-ти);
 2. Избор на нови членове на ЦС
  3. Отчет на бюджет 2018 г.
  4. Отчет на Контролната комисия
  5. Приемане на бюджет 2019 г.
  6. Изменения и допълнения на Устава (при направени предложения до 22.02.2019 г.)
  7. Разни

 

26 КОНГРЕС НА СЮБ

23 МАРТ 2018 г.

По решение на ЦС на СЮБ и съгласно чл. 23 и сл. от Устава на СЮБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ на 23 март 2018 г. (петък) в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7, от 10.00 ч. се проведе XXVI-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (ХХV-и и ХХVI-и)

 1. Освобождаване на членове на ЦС, избор на членове на ЦС(чл. 29, т. 2 от устава на СЮБ)
 2. Отчет на Контролната комисия
 3. Отчет на бюджет 2017 г.
 4. Приемане на бюджет 2018 г.
 5. Разни

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В ПЕРИОДА СЛЕД 25-ИЯ КОНГРЕС

(МАРТ 2017 г. до МАРТ 2018 г.). Otchet sled 25 kongres.pdf
****************************************************************

По решение на ИБ и съгласно чл. 38 от Устава на СЮБ на 8 декември 2017 г. в сградата на СЮБ, София, ул. “Пиротска” №7, се проведе заседание на Централния съвет при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ след XXV -ия Конгрес; Актуализация на бюджет 2017 г.; Насрочване на ХХVІ-и Конгрес (Общо събрание); Разни.

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В ПЕРИОДА СЛЕД 25-ИЯ КОНГРЕС(МАРТ 2017 г. - ДЕКЕМВРИ 2017 г.)
Otchet SUB sled 25 Kongres mart-dekemvri 2017.docx

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В ПЕРИОДА СЛЕД 25-ИЯ КОНГРЕС
(МАРТ 2017 г. - ЮНИ 2017 г.) Otchet SUB sled 25 Kongres.docx / Link

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  СЮБ
18 април 2017 г. 

На 18 април 2017 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители.


Съорганизатори на тържественото честване бяха Министерство на правосъдието, Висш съдебен съвет, Висш адвокатски съвет, Съюз на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на прокурорите в България, Камара на следователите, Камара на частните съдебни изпълнители, Национален съюз на юрисконсултите, Нотариална камара на Р България. Тържественото събрание беше открито от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов. Официални гости на тържеството бяха проф. Огнян Герджиков - министър-председател на Р България, вицепрезидентът на Р България г-жа Илиана Йотова, омбудсманът на Р България, г-жа Мая Манолова и зам.-министърът на правосъдието г-н Валери Тарандов.

 

„Денят на конституцията и юриста е ден за гордост и преклонение пред нашите предци, които с приемането на Търновската конституция дават началото на конституционализма в България и въвеждат прогресивните принципи на разделението на властите, на законността и юридическото равенство на гражданите като основополагащи принципи в устройството на младата българска държава.“ заяви при откриването на тържественото събрание председателят на СЮБ г-н Владислав Славов. Той припомни, че денят на Конституцията и определен за професионален празник на юриста по инициатива на СЮБ през 1991 година, когато председател на Съюза е била проф. Снежана Начева, която присъстваше на празника.

 

„Търновската конституция озарява със своя прогресивен дух близо 7 десетилетия пътя на съвременна България. Безспорно е значението й още от края на XIX век, та чак до средата на XX век. Благодарение на нея страната ни се издига на равнището на най-развитите европейски демокрации, съизмерва се с тях и бива призната като европейска, демократична държава” подчерта в своето слово към участниците и гостите на тържеството проф. Огнян Герджиков, служебен премиер на Р България.

 

 

Приветствия към присъстващите поднесоха вицепрезидентът г-жа Илиана Йотова и омбудсманът г-жа Мая Манолова. „На този празник ние се прекланяме пред делото и образа на всички онези големи български юристи, положили основите на съвременна България. Обръщам се и към Вас като пазители на истината и съзидатели на държавността, на идеите за демокрация и справедливо общество” заяви в словото си вицепрезидентът.

 

 

Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев и Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет поздравиха с празника Съюза на юристите в България и участниците в събитието.

 

Присъстваха членове на Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, Камарата на следователите, представители на дружествата на СЮБ в страната, известни и уважавани имена на юридическата общност в България, представители на медии.

 

По решение на ЦС на СЮБ 11 (единадесет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и зам.-председателя г-н Йосиф Герон.


Наградени юристи:

1 Екатерина Захариева – народен представител

2. Дария Проданова – зам.-председател на ВКС

3. Радостин Радков – председател на АССГ

4.Христо Георгиев – окръжен прокурор Благоевград

5. Владимир Георгиев – зам.-председател на Камарата на следователите

6. Ралица Негенцова – председател на ВАдвС
7. Димитър Танев – председател на Камарата на нотариусите на РБ

8. Магдалена Иванова – член на Националния съюз на юрисконсултите

9. Елиза Николова – Професионална асоциация на медиаторите

10. Лиляна Танева адв. - Дружество на СЮБ гр. Бургас

11. Поля Руйчева –– ЧСИ (посмъртно)

 

 

 

НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ” за 2016 г. получи издателство „Нова звезда“ за активно сътрудничество.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов обяви и наградата на издателство СИБИ за отличен успех и постижения в овладяването на правните науки – Яна Владимирова-Панова, студентка V курс в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Наградата на АПИС България за професионални постижения в областта на правото получи „АЛУМНИ КЛУБ на завършилите ЮФ на УНСС“, колективен член на СЮБ.

Г-жа Ева Соколова беше наградена с благодарствена грамота за предоставеното дарение на юридическа литература за библиотеката на СЮБ.

За 15 път бяха връчени награди на журналисти за публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – журналистически материал в централна медия, в регионална медия и излъчен материал в електронна медия.

Наградени са журналистите: 

 • Самуил Димитров, в-к „СЕГА“ за материала „Катарзисът на политиците задължително минава през прокуратурата. Никой не иска съдебна реформа повече от министър в оставка, току-що получил обвинение”;
 • Ани Гандева, ТВ Канал 6, гр. Сливен за материалите „Какви проблеми разрешава и чии съдби спасява Центърът за безплатна правна консултация в гр. Сливен“ и „Какво се случи и какво се случва със съдебната система в България през двата мандата на управление на председателя на Административен съд - Сливен Владимир Първанов?“
 • Вероника Димитрова, Нова телевизия, „Здравей, България“ за материала „Къде са милионите, потънали в Дупнишката популярна каса?”

Вероника Димитрова, НОВА ТВ

Денят на Конституцията и юриста завърши с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

******************************************

XXV-и Конгрес (Общо събрание) на СЮБ

На 24 март 2017 г. в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7, се проведе XXV-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (ХХІV-и и ХХV-и); Отчет на Контролната комисия; Отчет на бюджет 2016 г.; Приемане на проекто-бюджет 2017 г.; Разни


Информация за дейността на СЮБ в периода след 24-ия Конгрес / Link

На 9 декември 2016 г. в сградата на СЮБ, ул. "Пиротска" №7 се проведе заседание на Централния съвет при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ след 24-я Конгрес; Актуализация на бюджет 2016 г.; Насрочване на 25-и Конгрес (Общо събрание); Разни.

*****************************************

Заседание на „Асоциацията на юристите от страните
от Черноморско-каспийския регион“

От 3 до 5 октомври 2016 г. в Баку, Азербайджан, се проведе заседание на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-каспийския регион“. По покана на председателя на Асоциацията проф. д.ю.н. Илхам Рахимов в заседанието участваха представители на юридическите организации от Азербайджан, Беларус, България, Гърция, Иран, Русия, Сърбия, Турция. Съюзът на юристите в България е представен от председателя Владислав Славов и зам.-председателя Йосиф Герон. Приета е дългосрочна програма за дейността на Асоциацията.

 
 

*******************************************************************

19.01.2016 г.

Международна кръгла маса на тема „Актуални проблеми в развитието на правната теория и практика на страните от Черноморско-Каспийския регион“. Организатори на събитието: Фондация „Славяни”, БАН, Съюз на юристите в България, Институт за стратегии и анализи и Европейски политехнически институт.

 

 

На 20 януари 2016 г. в голямата зала на СЮБ  бе представена книгата на проф. д.ю.н. Илхам Рахимов “Философия на престъплението и наказанието”.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

Съюзът на юристите в България проведе на 13 ноември 2015 г. ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Във форума участваха омбудсманът на Р България Мая Манолова, министърът на правосъдието Христо Иванов, зам.-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, председателите на комисията по правни въпроси и комисията по образованието и науката, председателят на ВКС Лозан Панов, представители на ВСС, ВАдвС, Нотариалната камара, НИП, декани на юридически факултети в страната, преподаватели и студенти.

Предмет на разискванията по време на кръглата маса бяха няколко теми - въвеждане на единен критерий при изпитите за прием в специалността „право” и при провеждането на държавните изпити за специалността, качество на обучението и оценка на правните факултети, необходима ли е промяна в системата на държавното финансиране на университетите, ограничаване броя на местата за юридическите факултети според състоянието на пазара на труда и др.

------------------------------------------------------------------

На 6 юли 2015 г. в сградата на Съюза на юристите в България в гр. София, ул. „Пиротска” 7 под патронажа и с участието на г-жа Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание, се проведе Кръгла маса на тема „КОНСТИТУЦИОННИЯТ МОДЕЛ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ".

 

---------------------------------------------------------------------

 

Съюзът на юристите в България и Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат проведоха на 28 февруари 2014 г. ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:"ИНДИВИДУАЛНАТА КОНСТИТУЦИОННА ЖАЛБА - ЗА И ПРОТИВ". Форумът се проведе под патронажа и с участието на г-н Росен Плевнелиев, президент на Р България.

 

 

 

**************************************************************

На 20 февруари 2014 г. ИНСТИТУТЪТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО – БАН и СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведоха КРЪГЛА МАСА "ИЗБОРНИ СИСТЕМИ - ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ". Темата беше представена от проф. д-р Емилия Друмева – ИДП при БАН, Димитър Гочев – зам.-председател на СЮБ и гл. ас. Владимир Христов – ИДП при БАН.

 

 

---------------------------------------------------------------------

Министерство на правосъдието, Висшият съдебен съвет и Съюзът на юристите в България проведоха на 15 ноември 2013 г. ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ.

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

На 25 февруари 2013 г. в залата на СЮБ се проведе ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА на тема "ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ", организирана от Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и Съюза на юристите в България.

Кръгла маса, посветена на електронното правосъдие

---------------------------------------------------------------------------------

 

На 30 ноември 2012 г. в Салона на юристите в България се проведе ЕКСПЕРТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ”.

ДЕКЛАРАЦИЯ,

ПРИЕТА НА ЕКСПЕРТНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

30 ноември 2012 г., София

Участниците във форума

- като съобразяват препоръките и констатациите, направени по време на експертната конференция на тема „Правни проблеми на строителното предприемачество”,

- като отчитат задълбочаването на проблемите със строителството и продажбите „на зелено” и превръщането им в сериозно затруднение за обществото и за сигурността на местните и чуждестранните инвестиции,

- като отчитат нарасналия брой на пострадали лица от незавършено строителство и строителни фирми, пострадали от неизплатено строителство,

- като отчитат значението на нормативното уреждане на проблемите със строителството и продажбите „на зелено” за утвърждаването на правовата държава и на неприкосновеността на правата на купувачите на недвижими имоти,

- като съзнават потребността от синхронизиране и модернизиране на дейността на всички институции – държавни и граждански организации, имащи отношение към проблемите на строителното предприемачество,

- като имат предвид нуждата от ефективна гражданско-правна защита на правото на строеж и закупуване на недвижим имот в съответствие със законите и изискванията за защита на правата на човека

 

РЕШИХА:

 

1.  Предлагат на Министерския съвет, Министерство на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да внесат допълнение в Закона за устройство на територията (ЗУТ) или да подготвят отделен закон регламентиращ строителното предприемачество, подобен на  Закона за предприемачите-строители от 1942 г.(отменен), като задължително се предвидят гаранции, механизми и отговорности за завършване на строежите.

2.  Предлагат на Върховно касационна прокуратура да разработи указания относно разграничаване на случаите на измама и други престъпления от случаите на обичаен търговски риск при незавършване на строежи.

3. Предлагат Министерство на правосъдието  и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да създадат съвместна работна група с участието на неправителствени и браншови организации, която да прецени и подготви проект за  допълнение разпоредбата на чл. 19 от Закона за задълженията и договорите, касаеща  предварителните договори, обслужващи строителството и продажбите „на зелено” и/или се създаде нов вид договор в нормативен акт. Предварителните договори да се сключват с нотариална заверка и да бъдат включени в електронния регистър към Нотариалната камара или да се създаде нов такъв, какъвто има за пълномощните.

4. Предлагат на Министерския съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите да предложат нормативна уредба за застраховка на строителния обект и/или създаване на гаранционен фонд, чрез които да се финансира завършването на строежите в случай на изпадане на строителните предприемачи във формална или неформална несъстоятелност, както и за стартирало строителството, непредадено с разрешение за ползване към момента на приемане на нормативния акт.

5. Предлагат на Министерство на финансите и Асоциацията на банките в България да внесат в Министерския съвет предложение за нормативна уредба, относно подобряване и засилване контрола, осъществяван от банките по отношение на отпуснатите кредити и набраните от купувачи средства при строеж на недвижим имот и на постоянен анализ на състоянието на инвестиционния процес.

6. Предлагат на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и  Нотариалната камара да изработят методика за реда за определяне и ценообразуване на идеалните части от общите части в сградата, като при необходимост бъде приет подзаконов акт с наименование «Наредба за начина и реда за определяне на идеалните части от общите части на сгради и части от сгради»,

7. Предлагат на Министерство на правосъдието и  Министерство на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Нотариалната камара, Камарата на архитектите и Камарата на инженерите за инвестиционно проектиране да анализира и инициира правната регламентация на паркоместата.

8. Участниците в конференцията имат готовност за участие в работни групи за подготовка и изпълнение на препоръките в декларацията.

9. Участниците в конференцията се договориха да проведат нова конференция след една година, на която да отчетат изпълнението на препоръките в настоящата декларация.

Декларацията е приета единодушно от представителите на следните държавни органи неправителствени, браншови и други организации: Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Върховен касационен съд, Върховна касационна прокуратура, Камара на следователите, Висш адвокатски съвет, Нотариална камара на РБ, Институт за принципите на правото, Българска национална асоциация „Активни потребители”, Камара на строителите, Българска предприемаческа камара в строителството и Съюз на юристите в България.

---------------------------------------------------------

На 17 юни 2011 г. в Салона на юристите в България се проведе НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ИМОТНИ ИЗМАМИ”.

Форумът прие следната декларация (http://www.sub.bg/deinost_dekl.htm), съдържаща препоръки за усъвършенстване организацията на дейността за противодействие срещу имотните измами и необходими нормативни промени.

Във форума участваха зам. министърът на вътрешните работи г-н Веселин Вучков, председателят на Нотариалната камара г-н Димитър Танев, градският прокурор на София г-н Николай Кокинов, представители на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Върховния касационен съд, Върховна касационна прокуратура, Висшия съдебен съвет и представители на други институции, неправителствени организации и медии.

-------------------------------------------------------
На 13 ноември 2010 г. в залата на СЮБ Съюзът на юристите в България и Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека по света със съдействието на Представителството на Европейската комисия в България проведоха Международна конференция на тема:

„ЕС СЛЕД ЛИСАБОНСКИЯ ДОГОВОР ПО-БЛИЗО ДО ГРАЖДАНИТЕ ?”

Доклади изнесоха проф. д-р Снежана Начева „Еволюиращият конституционализъм и европейският интеграционен процес нови моменти след Лисабон”; г-н Димитър Гочев „Нови моменти във взаимоотношенията на съда в Страсбург и съда в Люксембург”; доц. д-р Юлия Захариева - „Институциите на ЕС и техните актове - едно усложнено опростяване”; доц. д-р Атанас Семов - „(Не)ефективни реформи от Лисабон”; ас. Христо Христев „Нова епоха в защитата на правата на човека в ЕС”; г-жа Здравка Калайджиева съдия в Съда по правата на човека в Страсбург „Значението на Лисабонския договор за материално-правната и процедурна закрила на индивидуалните права и свободи на гражданите на ЕС”; проф. д-р Андреас Физан (Хановер) – „Приспособяване на „Европейската конституция” във време на финансови и икономически кризи”.
Останалите лектори – проф. Мишел Еверсон (Великобритания) „Лисабонският договор и посегателството му върху върховенството на закона”; проф. д-р Сашо Георгиевски (Македония) – професор по международно право и право на ЕС в ЮФ на Университета „Кирил и Методий” в Скопие „Лисабонският договор и Източните Балкани: конституционни ценности (стойности), политическа солидарност и прагматизъм в политиката на разширяване на ЕС”; и г-н Александър Арабаджиев - съдия в Съда на ЕО в Люксембург, депозираха докладите си. Всички изнесени и депозирани доклади ще бъдат публикувани в отделно издание на СЮБ.
В конференцията участваха членовете на Aдминистративния съвет на Европейската асоциация за демокрация и права на човека (ЕАЮД), индивидуални и колективни членове на СЮБ (Съюзът на съдиите в България, Сдружение на съдии за обединена Европа, Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Фондация адвокати за правата на човека, ЕЛСА и др.), студенти от Юридическия факултет - право и международни отношения, както и студенти по европеистика.

Поздравление от председателя на Народното събрание Цецка Цачева

 

___________________________________________________

На 4 юни 2010 г., в сградата на Съюза на юристите в България, Министерството на правосъдието, Висшият съдебен съвет, Прокуратурата на РБ и Съюзът на юристите в България проведоха "ТРЕТА ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА".
Форумът се проведе при следния дневен ред:

1.Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България- състояние и развитие;

2. Участие на Министерството на правосъдието и органите на съдебната власт в изграждането на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Въведение в темите направиха Радка Петрова – председател на комисията за професионална квалификация, информационни технологии и статистика към ВСС, Румен Георгиев – зам. директор на Националната следствена служба и Емил Владимиров – прокурор във ВКП.

 

На Кръглата маса беше приета следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ,
ПРИЕТА НА ТРЕТАТА ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА
„ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”
4 юни 2010 г., София

         Участниците във форума

1. като се съобразяват с изнесените доклади, изказвания и препоръки, направени от участниците на кръглата маса на тема „Проблеми на информационните технологии в съдебната система”, организирана от Съюза на юристите в България, Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и Прокуратурата на РБ;

 

2. като имат предвид препоръките на Европейската комисия по показателите за напредък в областта на съдебната реформа и мерките за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз, за използване на информационните технологии при противодействието на престъпността с оглед постигане на европейските изисквания по проблемите на информационните технологии в съдебната система;

 

3. като съзнават необходимостта от обща методология и модернизиране на дейността на органите на съдебната власт и Министерството на вътрешните работи при прилагане на информационните технологии в областта на наказателното правораздаване;

 

4. като констатират неефективните и неритмични инвестиции, причина за забавяне разработката и влизане в действие на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) в пълен обем

РЕШИХА:

 • Предлагат на Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет да осигурят необходимите средства за довършване на ЕИСПП през 2010 - 2011 г.
 • Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на финансите, ВСС, Прокуратурата на Република България, Националната следствена служба и Националния статистически институт да предприемат спешни действия за създаване на условия за функциониране в пълен обем на Единна информационна система за противодействие на престъпността.
 • Предлагат на Народното събрание, Министерския съвет и Министерството на правосъдието да ускорят приемането на проектите за нормативни актове по решение на ВСС – протокол № 42/2009 г. с цел въвеждане на електронен документ и електронен подпис, както и на електронна папка като алтернатива на делата на хартиен носител, изготвени по проект на ВСС „Обновени информационни системи и нормативна уредба на електронното правосъдие”.
 • Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, ВСС и Прокуратурата на Р България да разширят работата и подобрят взаимодействието с браншовите организации в системата на информационните технологии.
 • Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, ВСС и Прокуратурата на Р България да започнат внедряване на работещите автоматизирани системи за управление на делата в досъдебното производство.

ОТЗИВИ:

1. От Комисията по правни въпроси на Народното събрание

2. От Министерството на отбраната

3. От Националния статистически институт

 

******************************************************************

Столична община, Съюз на юристите в България, Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”, Държавна агенция „Архиви” и Софийски комитет „Васил Левски” проведоха  на 22 октомври 2010 г. Четвърта национална правно-историческа научна сесия „ДА БЪДЕМ РАВНИ С ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ…” Сесията беше съпроводена от музейна изложба „...И знаме и олтар”, организирана с участието на Регионална дирекция „Архиви” – София.

Научната конференция се посвещава на 140 - годишнината от основаването на Софийския частен революционен комитет. Събитието се проведе под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова -  кмет на гр. София и бе уважено от Президента на Република България - г-н Георги Първанов.

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------

Съюзът на юристите в България проведе Общо събрание (XVIII конгрес) на 26.03.2010 г. в София, ул. Пиротска 7, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮБ между двете Общи събрания (конгреси)
2. Приемане на бюджет 2010 г.
3. Избор на нови членове
4. Разни

На Конгреса беше приета декларация, чийто текст поместваме:

ДЕКЛАРАЦИЯ
на
СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

         Обезпокоен от очертаващата се тенденция на намеса в дейността на независимата съдебна власт и в частност на съдилищата, Съюзът на юристите в България заявява:

1. Проблемите, свързани с противодействието на престъпността трябва да бъдат ясно посочени като задължение и отговорност на съд, прокуратура, следствие и разследващи органи в МВР;

2. Взаимоотношенията между институциите за решаване и на проблемите с противодействието на престъпността могат и трябва да се осъществяват в рамките на компетентността на съответните органи, а не чрез медиите;

3. Данни за правонарушение или нарушаване на морално-етичните правила, трябва да се предоставят за проверка от компетентния дисциплинарен орган, а при наличие на данни за престъпление – на прокуратурата. Непроверени данни не следва да бъдат разгласявани от представители на държавните институции чрез медиите;

4. Противопоставянето на институциите, ангажирани в противодействието на престъпността не решава проблемите, а улеснява извършването и затруднява разкриването на престъпленията.

5. Съюзът на юристите в България добре разбира и подкрепя усилията на компетентните държавни органи в борбата с престъпността за постигане на общия и преследван от всички институции резултат, единствено и само със законни средства, характерни за всяка правова държава.

Декларацията е приета и гласувана единодушно от ХVІІІ-я конгрес на Съюза на юристите в България.

                                                             

Главен секретар: Цв. Спасова

_______________________________________________


Съюзът на юристите в България проведе своя редовен XVII конгрес на 27.03.2009 г.

След дълги и ползотворни дебати беше приета декларацията, чийто текст поместваме:


Д Е К Л А Р А Ц И Я
От XVII редовен конгрес на Съюза на юристите в България
София 27.03.2009 г.

Конгресът изразява несъгласие с опита в 40-тото Народно събрание, между двете четения на изменения в Закона за съдебната власт, да се подмени проекта на Министерския съвет. Вместо централизиране на следствените служби, на народните представители се предлага да превишат властта си и да променят конституционната форма на държавно управление - Следствието да премине в Прокуратурата, а Парламента вместо Висшия съдебен съвет да преназначава магистрати. Без да е обсъждано на първо четене се предлага и изменение в променения едва преди 3 месеца Наказателно-процесуален кодекс, с разместване на функции на конституционно установени органи.

Главен секретар: Б. Славчев

 

-----------------------------------------------------------------

 

На 8 февруари 2008 г., в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7 Министерството на правосъдието, Висшият съдебен съвет и Съюзът на юристите в България организираха експертна кръгла маса с участието на министър Миглена Тачева по проблеми на информационните технологии при следния дневен ред:

1. Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България – изпълнение и развитие;

2. Системи за управление на делата – състояние, внедряване и перспективи;

3. Участие на Министерството на правосъдието и органите на съдебната власт в изграждането на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Въведение в темите направиха г-жа Радка Петрова – председател на комисията за професионална квалификация, информационни технологии и статистика към ВСС, г-н Владислав Христозов – консултант, Емил Владимиров – прокурор във ВКП и г-н Румен Георгиев – зам. директор на Националната следствена служба.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ,

ПРИЕТА НА ЕКСПЕРТНАТА КРЪГЛА МАСА

„ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

8 февруари 2008 г. , София

 

Участниците във форума

 • като се съобразяват с изнесените доклади, изказвания и препоръки, направени по време на кръглата маса, организирана от Съюза на юристите в България, Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет на тема „Проблеми на информационните технологии в съдебната система”;
 • като имат предвид препоръките на Европейската комисия и в изпълнение на плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност с оглед постигане на европейските изисквания по проблемите на информационните технологии в съдебната система;
 • като съзнават потребността от синхронизирането и модернизирането на дейността на органите на съдебната власт при прилагане на информационните технологии в областта на правораздаването;
 • като имат предвид нуждата от прилагането на обща институционална и методологическа рамка за стандартизиране на информацията и обмена на данни в съдебната система

РЕШИХА:

 • Предлагат на Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет да актуализират Информационната стратегия на съдебната система в съответствие с променената нормативна уредба и препоръките на Световната банка.
 • Предлагат на Министерския съвет и на Министерство на правосъдието да укрепят административния капацитет на дирекцията за информационни технологии на министерството, включително с конкретно решение за по-високо заплащане на дефицитните специалисти.
 • Предлагат на Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет срочно да формират експертен съвет в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 2008 г.на Министерство на правосъдието.
 • Предлагат на Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет да възложат на експертния съвет да извърши оценка на работещите в съдилищата системи за управление на делата и да предложи система(и) за внедряване. При оценката е възможно и използването на външни експерти.
 • Предлагат на Министерството на правосъдието да изработи единни стандарти за съвместимост на информационните продукти.
 • Предлагат на Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет да осигурят финансово и кадрово органите на съдебната власт за ускорено внедряване и създаване на условия за функциониране на информационните технологии;
 • Министерство на правосъдието и органите, участващи в междуведомствения съвет – Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратура на Република България, Националната следствена служба, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на финансите и Националния статистически институт да предприемат спешни действия за създаване на условия за функциониране на Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Министерство на правосъдието и органите, участващи в междуведомствения съвет да сформират междуведомствена работна група, в която да бъдат включени магистрати (наказателен съдия, прокурор, следовател), дознател и ИТ експерт от Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите и която да анализира готовността за въвеждане на ЕИСПП в експлоатация.

 

-----------------------------------------------------------------

 

ДО МЕДИИТЕ

Уведомяваме ви, че на организираната на 16 ноември 2007 г. от Съюза на юристите в България конференция на тема „Проблеми на противодействието на престъпността” със съдействието на Министерство на правосъдието, Прокуратурата на Р България, Министерството на вътрешните работи и Националната следствена служба беше приет заключителен документ - Декларация, която прилагаме за сведение. Същата е изпратена до всички държавни органи, които имат отношение по проблемите по противодействие на престъпността.

Форумът даде възможност да се поставят наболели въпроси в борбата с престъпността, както и да се потърсят решения на много от проблемите в институциите. На първо място, за създаване на единна методика за регистрация и отчет на престъпността, каквато няма от 1999 година. На второ място, за ускоряване завършването на разработваната вече 11 години Единна информационна система за противодействие на престъпността, както и за разширяване приложното поле на съществуваща или изграждане на нова автоматизирана система за управление на делата. На трето място, за неотложни промени в НПК, отнасящи се до материалната компетентност на следователите, оптимизиране дейността на дознателите и приоритетно финансово обезпечаване на досъдебното производство.

Предлагаме на медиите да дадат гласност на декларацията и да подпомогнат правните неправителствени организации в осъществяването на обществен контрол на отразените в приложената декларация предложения. Предлагаме също след шест месеца да направим съвместен анализ по изпълнението на Декларацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮБ

ВЛ. СЛАВОВ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ,

ПРИЕТА НА

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА”

16 ноември 2007 г., София

  Участниците във форума

*като съобразяват препоръките и констатациите, направени по време на националната конференция, организирана от Съюза на юристите в България, със съдействието на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Прокуратурата на Р България и Националната следствена служба на тема „ Проблеми на противодействието на престъпността ”;

 • като отчитат значението на противодействието на престъпността за върховенството на закона, развитието на гражданското общество, утвърждаването на правовата държава и на демократичните процеси;
 • като се съобразяват с препоръките на Европейската комисия и в подкрепа на плана за действие по глава Правосъдие и вътрешен ред за необходимостта за постигане на европейските изисквания по проблемите на противодействието на престъпността и съдебната реформа;
 • като съзнават потребността от синхронизирането и модернизирането на дейността на всички институции – държавни и граждански организации, имащи отношение към проблемите на превенцията, разкриването, разследването и наказването на престъпността;
 • като имат предвид нуждата от прилагането на обща методологическа рамка за стандартизиране на информацията и обмена на данни в съответствие със законите и изискванията за защита на правата на човека

РЕШИХА:

 • Предлагат на Министерския съвет и на работната група към Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, в проекта за промени в НПК да бъдат включени следните предложения:

-да се даде възможност и на други служители на Министерство на вътрешните работи да извършват процесуално-следствени действия, с цел оптимизиране работата на дознателите;

-да се разшири материалната компетентност за разследване на следователите, за да се използва пълноценно капацитета им;

-да се разшири приложното поле на медиацията и на споразумението за решаване на наказателни дела, с възможност за прилагане в началото на досъдебното производството;

-да се прецизират с оглед на ефективността, сроковете за извършване на незабавното и бързото досъдебно производство;

-да се промени нормативната уредба с цел по-широко използване на събраните данни чрез СРС като доказателство в наказателния процес;

-да се даде законова делегация в НПК с подзаконов нормативен акт, утвърден от главния прокурор на РБ, министъра на вътрешните работи и директора на Националната следствена служба, да регламентират взаимодействието и координацията на органите на досъдебното производство и да създадат единна методика за уеднаквяване критериите за регистриране и отчитане на престъпността;

2. Предлагаме на Министерството на правосъдието съвместно с институциите, посочени в чл. 383 от Закона за съдебната власт да ускорят развитието на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), като задължително условие за подобряване на резултатите в противодействието на престъпността;

3. Предлагат на ВСС, МВР, Прокуратурата на РБ и НСлС да разширят съществуваща или разработят нова автоматизирана система за управление на делата (АСУД), с възможност за създаване на електронна папка на наказателните дела от момента на образуването на досъдебното производство;

4. Предлагат на Министерския съвет и на Министерството на администрацията и административната реформа да ускорят изграждането на оптичната кабелна връзка в страната, като задължително свързват към нея и органите на съдебната власт по места (съд, прокуратура и следствие);

5. Предлагат на Народното събрание да осигури на отделен ред целево финансиране, на ВСС, на МПр, на МВР и на МО с необходимите средства в бюджета за ресурсно обезпечаване на досъдебното производство, в това число за изграждането на ЕИСПП и АСУД;

6. Предлагат на Народното събрание в преходните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р България за 2008 г. да регламентира разпределение на част от превишението на приходите за дейности, свързани с противодействието на престъпността – компютъризиране, ЕИСПП и АСУД;

7. Предлагат на Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи да бъде усъвършенстван модела за професионално обучение и повишаване квалификацията на дознателите чрез дългосрочна обучителна програма с практическа насоченост - по аналогия на Националния институт на правосъдието и Училището за адвокати „Кр. Цончев”.

8. Предлагат на МВР да предвиди средства за осъществяване на дейност по обучение и квалификация на дознателите от правни неправителствени организации.


СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

-----------------------------------------------------------------

ПОКАНА ДО СЮБ

От 1 до 5 август 2007 г. в Ксиян, Провинция Шаанкси, Китай Китайското правно сдружение организира Втория регионален форум за правно сътрудничество, на който бяха поканени и членовете на СЮБ. Във форума взеха участие около 100 юристи - адвокати, правни експерти и научни работници, предприемачи от Азербайджан, Беларус, Китай, Чехия, Унгария, Индия, Киргизия, Монголия, Пакистан, Полша, Русия, Таджикистан и Узбекистан.

Темата беше „Укрепване на правното сътрудничество и съдействие за хармонично развитие на европейския и централно азиатския регион”, като дискусиите засегнаха ролята на правото в процеса на подкрепа на хармоничното развитие на този регион; правната защита на чужденците в дадена страна, както и сравнителното изследване на инвестиционните права.

_______________________________________________

 

Съюзът на юристите в България съвместно с Националния съюз на юрисконсултите проведе среща с юристи от Естония на 11.09.2007 г. в Дома на правника, ул."Пиротска" №7, гр. София.
Темите на дискусията бяха свързани с институциите на съдебната система в двете страни, действащите основни нормативни актове, начина на организация на юристите в неправителствени организации, професионалните интереси на отделни браншове на юристи.

________________________________________________

 

На 22 юни 2007 г. в Хановер се проведе Генералната асамблея на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД). В асамблеята взеха участие представители на юридическите организации на Франция, Италия, Германия, Великобритания, Румъния и България. Представител на Съюза на юристите в България бе зам. председателят г-н Димитър Гочев, който е и член на Административния съвет на ЕАЮД. На асамблеята бяха преизбрани председателят – Бил Боуринг и главният секретар – Томас Шмидт, както и Административният съвет на Асоциацията.

На 23 и 24 юни с подкрепата на ЕАЮД беше проведена и международна конференция на тема „Европейският конституционен договор – критика и алтернативи”, в която взе участие с кратък доклад проф. Снежана Начева – член на ЦС на СЮБ и преподавател в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”.

------------------------------------------------------------------------------

Меморандум между
Съюзът на юристите в България и
Китайската правна асоциация

 

Съюзът на юристите в България (СЮБ) и Китайската правна асоциация (КПА) подписаха Меморандум за сътрудничество на 29 май 2007 г. Меморандумът е израз на целите и общите интереси на двете организации за разширяване на сътрудничеството, за повишаване на ролята и престижа на юристите, за развитието на гражданското общество и изграждането на единно юридическо пространство, отговарящо на изискванията на демокрацията и устойчивия правов ред, както и за укрепване на мира и взаимното разбирателство между народите

По инициатива на Китайската асоциация през май 2007 г. в страната ни гостува тяхна делегация, водена от председателя на Асоциацията г-н Хан Жубин - бивш главен прокурор на Китайската Народна Република.

На срещата в сградата на Съюза присъства посланикът на Китай у нас г-н Юй Джънци, председателят на Асоциацията г-н Хан Жубин, главният секретар и генерален директор на международния департамент на КПА г-н Гу Жаомин, директорът на отдела за двустранен обмен г-н Ванг Вей и председателите на дружествата на провинция Гуангдонг г-н Ванг Юн и на Шанхай – г-н Шен Гуоминг. Съюзът на юристите в България от своя страна бе представен от председателя на СЮБ и конституционен съдия Владислав Славов, заместникът му – адвокат Йосиф Герон, от главния секретар на СЮБ г-жа Миглена Тачева и от членовете на Централния съвет - проф. Снежана Начева, председателя на Софийския районен съд Иван Колев и адвокат Маньо Манев.

Конференция на тема
"Ролята на съдията, адвоката и медиатора в процедурата по медиация"

23.06.2017 г.

На 23 юни 2017 г. в зала "Георги Баев", Културен център "Морско казино", гр. Бургас се проведе конференция на тема "Ролята на съдията, адвоката и медиатора в процедурата по медиация", организирана от Апелативен съд - Бургас, Национална асоциация на медиаторите, Съюз на юристите в България и адвокатска колегия - Бургас. Модератори на събитието бяха г-жа Деница Вълкова, председател на Апелативен съд-Бургас и адв. Йосиф Герон, председател на Националната асоциация на медиаторите. Доклади представиха адв. Елиза Николова, председател на ПАМ, адв. Добромира Полименова и съдия Евгени Георгиев - СГС.

На 24 юни 2017 г. Оркестърът на юристите към Културния дом при СЮБ с диригент Веселин Байчев за шеста поредна година изнесе концерт в зала "Георги Баев" на Културния център "Морско казино", гр. Бургас. Събитието беше организирано от Културния дом при СЮБ със съдействието на Община Бургас. Изпълненията на музикантите преминаха при голям успех и интерес от страна на публиката. В същата зала беше представена изложба на бургаски юристи спортисти. 

************************************************************************************************

Експертна кръгла маса на тема
„10 години ГПК – има ли нужда от съществени промени?“

На 12 май 2017 г. в сградата на Съюза на юристите в България в гр. София се проведе Експертна кръгла маса на тема „10 години ГПК – има ли нужда от съществени промени?“.

Форумът беше организаран от Съюза на юристите в България, Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати «Кр. Цончев».

 

Съюзът на юристите в България подготви тезиси, които бяха разгледани на кръглата маса.

 

Във форума участваха омбудсманът на Р България г-жа Мая Манолова, председателят наВисшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова, председателят на КЧСИ г-н Георги Дичев, председателят на Арбитражния съд към БТПП г-н Благовест Пунев, висши магистрати, представители на адвокатската гилдия и др.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗА
СВОЯ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

На 10 юни 2016 г., в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” №7, се проведе тържествено събрание, с което бе отбелязана 50-та годишнина от основаването на Съюза на юристите в България,който обединява повече от 3500 юристи, индивидуални и 19 колективни членове от всички юридически професии. Поканени бяха всички юристи, свързани със създаването, укрепването и развитието на Съюза. 50 години заедно отпразнуваха всички правници, представители на различните професионални гилдии.

Проявата бе организирана от Съюза на юристите в България и Министерство на правосъдието съвместно с Висшия съдебен съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите, Висшия адвокатски съвет, Камарата на частните съдебни изпълнители, Нотариалната камара на РБ и редица други правни неправителствени организации.

Приветствени слова, поздравителни адреси и подаръци поднесоха съветникът по правни въпроси на президента – Наталия Киселова, която връчи и почетния знак на Президента на РБ, зам. министърът на правосъдието – Виргиния Мичева–Русева, представители на ВСС, Омбудсманът на РБ – Мая Манолова, председателят на Висшия адвокатски съвет – Ралица Негенцова, председателите на Съюза на съдиите в България – Атанас Атанасов, Българска съдийска асоциация – Богдана Желявска, Асоциацията на прокурорите – Евгени Иванов, Камарата на следователите – зам.-председателят Владимир Петров, председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители – Георги Дичев, председателят на Националния съюз на юрисконсултите – Кристина Димитрова, председателят на Български дискусионен форум – Милко Живков, председателят на Фондация „Славяни“ и Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД – Захари Захариев, председателят на дружеството на СЮБ във Велико Търново – Митко Минев, председателят на дружеството в гр. Девин – Елка Хаджиева и председателят на Апелативен съд гр. Бургас – Деница Вълкова.

Интересен и подробен доклад за историята и развитието на Съюза изнесе председателят Владислав Славов.

 

С почетен знак „50 години СЮБ“ за принос в създаването, укрепването и развитието на Съюза на юристите в България бяха наградени 25 от учредителите и членове на Съюза с дългогодишна значима дейност през годините. Някои от наградените юристи споделиха спомени и интересни моменти от живота на организацията.

 

.

.

.

.

********************************************************************

Висшият съдебен съвет, Министерство на правосъдието на Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Върховеният касационен съд, Върховният административен съд и Съюзът на юристите в България в сътрудничество с „Апис Европа“ АД проведоха на 12 февруари 2016 г. Кръгла маса на тема: „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ( ECLI ) в България – предизвикателства и перспективи“.

.

.

.

__________________________________________________________________________________

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б
18 април 2016 г. 

На 18 април 2016 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители. Тържественото събрание беше открито от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов. Официални гости на тържеството бяха председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, председателят на Конституционния съд проф. Борис Велчев, министърът на правосъдието г-жа Екатерина Захариева.


В своето слово към участниците и гостите на тържеството, председателят на Народното събрание призова да продължи дебата за правото и справедливостта, „защото докато го има, ще знаем, че демокрацията и демократичните процеси в нашето общество са необратими“ . Една от най-важните промени, от които се нуждаем, е да се повиши престижът и авторитетът на съдебната власт и гражданите да повярват в правосъдната система.


Председателят на Народното събрание акцентира върху няколко важни годишнини през настоящата година - 137-годишнината от приемането на Търновската конституция, 25 години от приемането на действащата конституция на Р България, от създаването на Конституционния съд и на Висшия съдебен съвет.


През 2016 г. ще отбележим и 50-годишнината от създаването на Съюза на юристите в България, създаден, за да защитава престижа на различните юридически професии и да работи за издигане на правната култура на българското общество, подчерта председателят на Народното събрание. Според Цецка Цачева Съюзът достойно изпълнява тази мисия, активен и компетентен участник е в законодателната дейност, работи в тясна връзка с представителите на неправителствените организации, структурите на гражданското общество и медиите.

Председателят на Конституционния съд проф. Борис Велчев и министърът на правосъдието г-жа Екатерина Захариева поздравиха юристите с професионалния им празник.

Приветствия бяха поднесени от името на президента на Р България Росен Плевнелиев и на вицепрезидента г-жа Маргарита Попова. Поздрави към участниците в тържеството отправиха г-н Боян Магдалинчев от името на Асоциацията на българските административни съдии, г-н Атанас Атанасов – Съюз на съдиите в България, г-жа Ралица Негенцова – председател на ВАдвС, г-н Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители. Сред официалните гости бяха и заместник-председателите на Народното събрание Явор Хайтов и Явор Нотев, членовете на ВСС Ясен Тодоров и Милка Итова, народни представители. Присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, Камарата на следователите, известни и уважавани имена на юридическата общност в България, представители на медии.

По решение на ЦС на СЮБ 12 (дванадесет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и зам.-председателя г-н Йосиф Герон.

 

 


НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

Георги Ангелов – конституционен съдия

Даниела Ангелова – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.

Димитър Тончев , главен секретар на ВСС

Иван Стръмски – Частен съдебен изпълнител, гр. Стара Загора.

Красимир Влахов - заместник председател на Върховния касационен съд.

Красимир Катранджиев – нотариус.

Мария Странджанска – юрисконсулт.

Милка Панчева – Председател на отделение във Върховния административен съд.

Митко Минев – адвокат, гр. Велико Търново

Николай Гунчев – съдия във ВАС.

Петко Петков –  председател на Камарата на следователите в България.

Стефан Ботев - адвокат в Софийска окръжна адвокатска колегия.

НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ” за 2016 г. получи Висшия адвокатски съвет. Наградата се присъжда за дългогодишно и активно сътрудничество.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов обяви и  наградата на издателство СИБИ за студент по право с отличен успех и постижения в овладяването на правните науки – Деница Иванова Асеникова,  студентка, V курс на ЮФ.

С наградата на АПИС за професионални постижения в областта на правото бе отличен доц. Атанас Семов.

 

Съдия Милка Панчева, ВАС

 

Петко Петков, Камара на следователите в България

 

Мария Странджанска, НСЮ

 

Партньор на СЮБ за 2016 г. - ВАдвС

 

Традиционно награди получиха и журналисти за свои публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – публикация в централния печат, публикация в местен печат и излъчен материал в електронна медия.

Наградени са журналистите:

Ирина Матева-Кънчева, в-к „Банкеръ“, „ П араграф 22“ за материала „Имитация на правосъдие“ 

Пламен Николов, в-к „Добруджанска трибуна“, гр. Добрич за материала „Кой стои зад разстрела на хотелиера Тинко Георгиев?“

Боби Ваклинов, Нова телевизия, „Господари на ефира“ за материала „Професор от НСА урежда изпити срещу секс“

По случай 50-годишния юбилей на СЮБ беше представена специална селекция вино с етикет „50 години Съюз на юристите в България”.

По традиция Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

 

Боби Ваклинов, Нова телевизия, "Господари на ефира"

*********************************************************************

XXIV КОНГРЕС НА СЮБ
25.03.2016 г.

На 25 март се проведе XXIV-я КОНГРЕС на Съюза на юристите в България. На Конгреса присъстваха 105 делегати - представители на дружествата на СЮБ в страната и колективните членове.

С голямо внимание и интерес беше изслушан отчета за дейността на СЮБ за периода март 2015 - март 2016 г. и между XIX-я и XXIV-я конгреси, представен от г-н Владислав Славов, председател на СЮБ. Г-н Славов подчерта значението на СЮБ като организация, която поддържайки своите традиции, се превърна в естествен обединителен център за юристите в България, организация, която през 2016 г. ще празнува 50-годишен юбилей. За този период Съюзът постигна значителни успехи, не само в своя вътрешно-съюзен живот, но и в организирането и провеждането на много обществено значими дейности в областта на държавното управление, на законодателството, на съдебната реформа, както и обучение и повишаване квалификацията на всички юристи в България.

Делегатите избраха председател и органи на управление.

За председател на СЮБ единодушно бе избран г-н Владислав Славов.

За членове на Централния съвет бяха избрани: Йосиф Герон - зам.-председател; Николай Гунчев - зам-председател; Ваня Савова-Цветанова; Красимир Катранджиев, Валентин Вълков, Ралица Негенцова, Дешка Рачевец, Димитър Гочев, Марио Димитров, Миглена Тачева, Елена Нонева, Златка Илиева, Румен Андреев и Христофор Кондев.

За членове на Контролната комисия бяха избрани: Маньо Манев, Стефан Ботев, Елка Хаджиева, Румяна Христова и Иван Стръмски.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  СЮБ
16 април 2015 г. 

На 16 април 2015 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията и юриста. Тържествено слово произнесе председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Той призова юридическата общност да бъде единна в подкрепата си за осъществяване на съдебната реформа в България. Министърът на правосъдието г-н Христо Иванов поздрави юристите за празника и от своя страна ги призова да се включат в дебата за промени в Конституцията, за да има ефективна реформа в съдебната система.

Приветствия към колегите юристи поднесоха госпожа Ралица Негенцова – председател на ВАдвС, г-н Красимир Катранджиев – председател на Нотариалната камара и г-н Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители. На тържественото честване присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, известни и уважавани имена на юридическата общност в България, представители на медии.

По решение на ЦС на СЮБ 9 (девет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и зам.-прредседателя г-н Йосиф Герон.


НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

Боян Магдалинчев – съдия, зам.-председател на ВАС и председател на Асоциацията на българските административни съдии

Евгени Иванов - председател на Асоциацията на прокурорите в България

Ели Христова - адв. Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев”

Елка Хаджиeва – съдия в РС гр. Девин и председател на дружество на СЮБ

Катина Клявкова – медиатор, Национална асоциация на медиаторите

Йордан Школагерски - адвокат

Проф. Огнян Герджиков - преподавател

Петър Георгиев – завеждащ следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе

Цвятко Миланов – нотариус, гр. Русе (най-възрастният нотариус в България).

НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА“ получи Община Бургас. Наградата се присъжда за дългогодишно и активно сътрудничество.

Традиционно награди получиха и журналисти за свои публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – публикация в централния печат, публикация в местен печат и излъчен материал в електронна медия.


Наградени са журналистите:

Владимира Георгиева , в-к „Труд“ за материала „СРС-то не затваря вратата на съдебната зала“ – 09.12.2014 г.

Мила Кюлюмова, в-к „Екип 7“, гр. Разград, за материала „Омагьосаният кръг на институциите докара уволнена жена до просешка тояга“ – 27.02.2015 г.

Петър Нанев, предаването „ bTV Репортерите“, БТВ – „Необяснимо бездействие. Злоупотреби за милиони във ВМА“ – 22.02.2015 г. 

И тази година Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

*************************************************************************************

 

На 27 март 2015 г. се проведе XXІII-ия конгрес на Съюза на юристите в България,

който протече при следния дневен ред:

 

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса

2. Отчет на Контролната комисия

3. Отчет на бюджет 2014 г.

4. Приемане на бюджет 2015 г.

5. Изменение на членове 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 и 18 от Устава на СЮБ относно статута на колективните членове

6. Разни

*************************************************************************************

 Адвокат Тодор Бурилков награден
с орден "Св. Св. Кирил и Методий" – огърлие

На 7 юли 2014 г. на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 президентът на Р България Росен Плевнелиев удостои с орден "Св. Св. Кирил и Методий" - огърлие един от най-авторитетните български адвокати - Тодор Бурилков. Предложението е внесено в МС от правосъдния министър Зинаида Златанова по инициатива на ЦС на Съюза на юристите в България, на Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на българските административни съдии, Асоциация на прокурорите в България, Център за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" и Българския институт за правни инициативи.

Тази година Тодор Бурилков ще навърши 90 години, 60 от които е посветил на адвокатурата. Високото отличие е мотивирано с големите заслуги на адвокат Бурилков за укрепване на демократичните институции и на адвокатурата у нас, на правораздаването, за защита на правата на човека, за неговата цялостна професионална, научна, преподавателска и обществена дейност. Адв. Бурилков има значим принос за развитието на демократичните процеси в страната и за дейността на Висшия адвокатски съвет.

През 1992 г. е председател на софийския адвокатски съвет, а след възстановяването на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) е и два мандата негов председател - от 1992 г. до 1998 г. 

Организира и участва лично като лектор в ежегодни семинари за млади адвокати по теми, свързани с новия Закон за адвокатурата и Деонтологичните правила за упражняване на адвокатската професия, както и по всички проблеми, интересуващи българската адвокатура.

Адвокат Бурилков е и един от учредителите и член на Обществения съвет по Правна инициатива за обучение и развитие (ПИОР) и осигурява финансовата помощ за адвокатурата не само посредством ПИОР, но и чрез сродни чуждестранни организации, благодарение на което се провеждат множество семинари за българските адвокати, в които се включва и като лектор. От 2001 до 2010 г. е председател на сдружение "Немскоговорящи адвокати в България". В периода 2001 – 2005 г. е председател на Българската лига за правата на човека, която е член на Международната федерация за правата на човека, акредитирани към ООН и Съвета на Европа.

**************************************************************************


ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б
16 април 2014 г.

Съюзът на юристите в България проведе на 16 април 2014 г. тържествено събрание послучай Деня на Конституцията и юриста и по повод 135-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Тържествено слово произнесе вицепрезидентът на Р България г-жа Маргарита Попова. Приветствия бяха поднесени от председателя на Народното събрание Михаил Миков и заместник министър-председателят и министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова.

Приветствия към колегите юристи поднесоха г-жа Ралица Негенцова – председател на ВАдвС, г-н Красимир Катранджиев – председател на Нотариалната камара и г-н Борислав Белазелков – зам.-председател на Съюза на съдиите в България. На тържеството присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия съдебен съветВисшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Нотариалната камара и известни и уважавани имена на юридическата общност в България.


По решение на ЦС на СЮБ 11 (единадесет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Плакет на СЮБ и грамота получи Камарата на следователите в България по случай 15 години от основаването й - 1999 г. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов.

НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

Благовест Пунев – конституционен съдия

проф. Лазар Груев – председател на ВКС

Сабрие Сапунджиева – зам.-министър на правосъдието

Марио Димитров - съдия във върховен административен съд
Диана Митева – съдия в Окръжен съд, гр. Варна

Камен Михов – зам.-гл. Прокурор и представител в Евроюс

Петя Тянкова – секретар на президента по правни въпроси

Йордан Цветанов – зам.-председател на ВАдвС и член на ЦС на СЮБ

Валентина Бакалова – адвокат

Милена Илчева – нотариус в гр. Бургас и зам.-председател на Съвета на нотариусите

Милко Живков -  адвокат и председател на Български дискусионен форум

За четвърта поредна година Съюзът на юристите в България връчва НАГРАДА „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА“. Наградата е учредена през 2011 г. и нейни носители са Представителството на ЕК в България, АПИС-Бългория и Общобългарския комитет и фондация „Васил Левски”. За 2014 г. наградата (плакет на СЮБ и грамота) получи Фондация „Институт за изследване на законодателството и правоприлагането” с председател г-н Росен Хубенов. Наградата се присъжда за дългогодишно и активно сътрудничество.


Г-н Славов представи годишните награди на СЮБ на журналисти за публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт.

Наградата на Съюза на юристите в България е предметна награда, грамота и карта за 7 дни почивка в базата в с. Боженци.


Наградени са журналистите:

Огнян Стойчев (централен печат) - за поредицата материали в седмичното издание за законност и власт „Параграф 22” на в. „Банкеръ”;

Красен Николов (електронна медия) – Медияпул, за материалите „Държавата е платила над 300 000 лева за бавно правосъдие“ и "Килърите" на съдебната власт“.Пламен Караиванов (регионален печат) - в-к „Янтра днес”, гр. Велико Търново, за материала „Споразуменията по наказателни дела или за какво се договарят прокуратурата и престъпниците“.

По случай професионалния празник на юристите председателят на парламента г-н Михаил Миков награди СЮБ с почетен плакет на Народното събрание на Р България.


Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

***********************************************************************************

На 28 март 2014 г. се проведе XXІI-ия конгрес на Съюза на юристите в България,

който протече при следния дневен ред:

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса

2. Отчет на Контролната комисия

3. Отчет на бюджет 2013 г.

4. Приемане на бюджет 201 4 г.

5 . Промяна в Устава за изменение на размера на членския внос

6. Вливане на Правна инициатива за обучение и развитие – Варна (чл. 12 ЗЮЛНЦ) в Съюза на юристите в България

7. Разни

****************************************************************************** 

 

ОФЕРТА

„Ивиком” ЕООД работи съвместно със СЮБ от 1995 година.

Като дългогодишен партньор в качеството си на домакин хотелски комплекс Бряста *** край Велико Търново съгласно договора за съвместна дейност със СЮБ предоставя 20% отстъпка за организирани мероприятия на юристите в България за всички услуги в комплекса.

Хотелски комплекс „Бряста” се намира на 8 км от Старопрестолния град Велико Търново. Разположен е сред красива гориста местност благоустроена в уникален парк на брега на река Дряновска. Природата, спокойствието, отличната база, условията за спорт и развлечения, близостта до културно-историческите забележителности на региона определят комплекса като привлекателно място. Децата ще се зарадват на детската площадка с множество атракции, киносалон и детски басейн. Не пропускайте възможността да Ви приспива ромонът на реката и да Ви събужда песента на птиците!

 

Ресторанти и места за развлечения:

Ресторант „Бряста” – 100 места с три дискретни VIP зали; Лятна градина„Весело село” - 150 места; Винена зала, Бар басейн - 100 места.

- Обяд по трикомпонентно меню, включващ: супа, основно-готвено ястие, десерт, минерална вода .

- Вечеря по трикомпонентно меню, включваща : салата, основно ястие, десерт, минерална вода.

- Официална вечеря по трикомпонентно меню по избор, включваща : салата, основно ястие, десерт, минерална вода, алкохол.

Допълнително договаряне за Дисководещ с Караоке-Парти или Оркестър.

Две конферентни зали с капацитет до 70 места, с дневна светлина, оборудвани с мултимедиен проектор, екран и флипчарт. Конферентните зали са оборудвани с мултимедия, флипчарт, озвучителна система, екран.

Телефон на хотела за допълнителна информация: +359 (0)61/89 79 07

Телефон за резервации: 0885 706 771, (02) 40 10 519

http://www.bryasta.com

e-mail: admin@bryasta.com

***********************************************************************************

 

На 11 декември 2013 г. Съюзът на юристите в България, Университетът за национално и световно стопанство и Юридическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” проведоха ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ВЕЧЕР по случай 160 години от рождението на акд. Стефан Бобчев – изтъкнат юрист, държавник, дипломат и публицист.

Доклади за живота и  богатата му обществена, политическа и публицистична дейност изнесоха: проф. д-р Сашо Пенов – декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”; проф. д-р Мария Манолова – БАН – „Проф. Ст.С. Бобчев – виден юрист, учен, изследовател, политик и общественик”; проф. д-р Стефка Наумова –ИДП – БАН "Правно-социологическите възгледи на проф. Ст. Бобчев в контекста на модерната европейска юриспруденция”; проф. д-р ист.н. Димитър Саздов - УНСС „проф. Ст. Бобчев – общественик и държавник”; гл. ас. Нели Радева – УНСС – „Проф. Ст. Бобчев – изследовател на семейното обичайно право”; гл. ас. Петър Първанов – ЮЗУ „Неофит Рилски” – „Участието на проф. Бобчев в парламентарния живот на България”. Водещ на събитието беше г-н Маньо Манев - д-р по право.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На 28 ноември 2013 г. Съюзът на юристите в България и Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" организираха ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ на 80-ия рожден ден на проф. Кино Лазаров. Много колеги, приятели, представители на различни институции уважиха с присъствието си юбиляра. Встъпително слово произнесе Владислав Славов, председател на СЮБ. Музикален поздрав към рожденика и присъстващите на събитието гости поднесе дуо Зорница Радионова (пиано) и проф. Йосиф Радионов (цигулка).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 9 ноември 2013 г. в гр. Велико Търново беше проведено заседание на Централния съвет на Съюза на юристите в България при следния дневен ред:

1. Информация за дейността на СЮБ след ХХІ конгрес

2. Актуализация на бюджет 2013 г.       

3. Насрочване на ХХІІ конгрес / Общо събрание. Определена е датата 28 март 2014 г.

4. Разни

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Председателят на Съюза на юристите в България с награда от Нотариалната камара

На тържественото събрание на Нотариалната камара на България по повод 15-годишнината от създаването на съвременния български нотариат, състояло се на 25 октомври 2013 г., председателят на СЮБ г-н Владислав Славов получи почетна награда за значим принос в развитието на нотариата.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаваният юрист, политик и общественик Неделчо Беронов беше удостоен
от президента на Р България с най- високото държавно отличие
орден "Стара планина" - първа степен

            Предложението за неговото награждаване е по инициатива на Централния съвет на Съюза на юристите в България и се прави заради заслугите му за за укрепване на демократичните институции и правораздаването, за утвърждаване на Р България като правова държава, за защита правата на човека и за цялостната му професионална, научна и обществена дейност.

Г-н Неделчо Беронов е юрист с над 50 години стаж. Той завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1951 г. и Висшия икономически институт в София през 1972 г. В периода 1954-1991 г. е арбитър и главен арбитър в Държавния арбитраж в Стара Загора, Сливен и Варна. Заема длъжността арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата през 1977-1997 г.

В периода от 1993 г. до 1997 г. е хоноруван извънреден доцент по гражданско и облигационно право в Юридическия факултет на Икономическия университет и Техническия университет във Варна. Има много публикации в юридически списания.

След промените през 1989 г. започва да участва в политическия живот на България и през 1997 г. е избран за народен представител от ОДС и член на Комисията по правни въпроси в 38-то Народно събрание.

От есента на 1997 е член на Конституционния съд, избран с безпрецедентно единодушие от парламентарната квота, а от октомври 2003 г. е председател на КС с тригодишен мандат. Г-н Беронов има съществен принос и за развитието на дейността на правните неправителствени организации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б

2013 г.

На 16 април 2013 г. в Салона на Съюза на юристите в България бе проведено тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и юриста. Тържествени слова произнесоха министърът на правосъдието г-н Драгомир Йорданов и председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев. Приветствия бяха поднесени от името на президента на Р България Росен Плевнелиев и зам.-министър председателя и министър на регионалното развитие г-жа Екатерина Захариева, главния прокурор Сотир Цацаров и зам.-гл. прокурор г-жа Пенка Богданова, от г-жа Соня Найденова - представляващ ВСС, гл. секретар на ВАС г-н Валентин Бенатов, председателя на Нотариалната камара г-н Красимир Катранджиев, председателя на Съюза на съдиите в България г-жа Таня Маринова и председателя на Националния съюз на юрисконсултите г-н Георги Китанов.

На тържеството присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, председателят на Софийска адвокатска колегия г-н Петър Китанов, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Нотариалната камара и известни и уважавани имена на юридическата общност в България.

По решение на ЦС на СЮБ тринадесет юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов, министъра на правосъдието г-н Драгомир Йорданов и председателя на ВКС проф. Лазар Груев.


Фотограф Лилия Йотова
     
                     Фотограф Лилия Йотова


НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

Деница Вълкова - зам.-министър на правосъдието

Светлин Микушински – нотариус

доц. д-р Веселин Вучков – преподавател, Академия на МВР

Веселка Коева – адвокат, гр. В. Търново

Ели Христова – адвокат, научен секретар - Център за обучение на адвокати «Кр. Цончев»

доц. Анета Антонова – преподавател СУ «Св. Климент Охридски»

Светлана Гюрова – адвокат, преподавател –медиатор

Димитър Генчев – прокурор ВКС

чл. кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова -  Конституционен съд на Р България

Илиана Димитрова – адвокат, гр. Плевен

Румен Василев - следовател

Елена Нонева – адвокат, председател Д-во на СЮБ Стара Загора

посмъртно - Емилия Комитова (адвокат)

Деница Вълкова - зам.-министър на правосъдието / чл. кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова -  КС на Р България
Фотограф Лилия Йотова


Елена Нонева – адвокат, председател Д-во на СЮБ Стара Загора
Фотограф Лилия Йотова

За трети път бе връчена НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ”.

През 2013 г. СЮБ награди Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски” за активно и дългогодишно сътрудничество.


проф. Дойно Дойнов - председател на Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски”
Фотограф Лилия Йотова

 

За пореден път бяха връчени награди на журналисти. СЮБ награди за публикации на правна тематика и за точно и обективно отразяване дейността на органите на съдебната власт журналистите:

Румен Савов (централен печат) - за поредицата материали в седмичното издание за законност и власт „Параграф 22” на в. „Банкеръ”;
Димитър Абрашев (електронна медия) – телевизия България ОН ЕР, за предаването „Темида”;
и Ирина Генова (регионален печат) - в-к „Черноморски фар”, гр. Бургас, за материала „Брокери на имоти си чистят „черните овце”. (Обединяват се нотариуси и адвокати срещу имотните измами).


Румен Савов - „Параграф 22”, в. „Банкеръ”
Фотограф Лилия Йотова

Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 29 март 2013 г. се проведе XXІ-ия конгрес на Съюза на юристите в България, който протече при следния дневен ред:

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (Общи събрания)

2. Отчет на бюджет 2012 г. и приемане на бюджет 2013 г.       

3. Отчет на Контролната комисия

4. Разни

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б

2012 г.

На 19 април 2012 г. в Салона на Съюза на юристите в България бе проведено тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и юриста. Участващите в събитието юристи бяха приветствани от вицепрезидента г-жа Маргарита Попова и министъра на правосъдието г-жа Диана Ковачева. На тържеството присъстваха зам.-вътрешният министър г-н Веселин Вучков, председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, представители на Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители и други представители на юридическата общност в България.

По решение на ЦС на СЮБ тринадесет юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов, г-жа Маргарита Попова и проф. Лазар Груев.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

ДАНИЕЛА ДОКОВСКА – адвокат, ВАдвС

КЕТИ МАРКОВА, съдия във Върховен касационен съд

ТЕОДОРА НИКОЛОВА, съдия във Върховен административен съд
ИЛИЯНА ПОПОВА – председател на Апелативен съд, гр. Велико Търново

ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ – прокурор, Окръжна прокуратура, гр. Ловеч

ГЕОРГИ ДИЧЕВ, частен съдебен изпълнител, председател на Контролния съвет на

Камарата на частните съдебни изпълнители

ДОЙЧИН ДОЙЧЕВ – главен секретар на Комисията за защита от дискриминация

КАМЕН КАМЕНОВ - нотариус, гр. София

ПРОФ. Д-Р МАРИЯ МАНОЛОВА – СУ «Климент Охридски»

МАЯ КИПРИНСКА – член на Висшия съдебен съвет

ПЕТЯ КОЛЧЕВА – адвокат, САК

СВИЛЕН ТУРМАКОВ – зам.-директор на НСлС
СТЕФАН ПЕТРОВ – член на Висшия съдебен съвет

  


За втори път бе връчена НАГРАДАТА НА СЮБ „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА”. През 2012 г. СЮБ награди „АПИС БЪЛГАРИЯ” ООД за активно и дългогодишно сътрудничество. Наградата бе връчена на управителя на фирмата Васил Христович.


За единадесети пореден път бяха връчени награди на журналисти. СЮБ и ВСС наградиха за публикации на правна тематика и за точно и обективно отразяване дейността на органите на съдебната власт журналистите:


Павлина Желева (централен печат), за поредицата материали „Съдебната реформа”, в-к „Труд”;

Мая Костадинова (електронна медия) – БТВ, за предаването „Код: Криминално”;
и Ваня Кюрчева (регионален печат) - в-к „Посредник”, гр. Плевен, за материала „Темида е с вързани очи, а плевенската и глуха” с подзаглавие „Директорка на детска градина без съдебен статут решава знаково дело”. 

Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 30 март 2012 г. се проведе XX-ия конгрес на Съюза на юристите в България, който протече при следния дневен ред:

 

1. Информация за дейността на СЮБ между ХІХ-ти и ХХ-ти (Общи събрания) конгреси

2. Отчет на бюджет 2011 г. и приемане на бюджет 2012 г.       

3. Отчет на Контролната комисия

4. Разни

- изменение размера на членския внос на колективните членове

- приемане на Програма за осъществяване на общественополезна дейност от СЮБ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 21 ноември 2011 г. Съюзът на юристите в България под патронажа и с личното участие на г-жа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание, проведе КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. Участваха представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и на правни неправителствени организации, които обсъдиха проблемите на съдебната реформа и на Висшия съдебен съвет и по-конкретно следните въпроси:

 1. Необходими ли са промени в правната уредба на съдебната власт и в частност на Висшия съдебен съвет?

 2. Какво съдържание следва да бъде вложено в препоръките в Раздел IV, т. 1, б. „а” на Доклада на Европейската комисия за напредъка на България от м. юли 2011 г.?

 3. Необходимо ли е изменение в действащи закони и/или в Конституцията?

 4. Конституционните промени, ако такива се предлагат, могат ли да се извършат от обикновено Народно събрание или изискват Велико народно събрание?

На кръглата маса бяха направени многобройни предложения за осъществяване на съдебната реформа и за съобразяване с препоръките в Доклада за напредъка на България от м. юли 2011 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от участниците в Кръглата маса по проблемите на конституционния модел

на Висшия съдебен съвет и необходими ли са промени в правната уредба

21 ноември 2011 г. – Съюз на юристите в България

 

1 . Номиниране, излъчване и избор на членове на ВСС

       - нормативно да се демократизира процесът по излъчване от парламентарната квота;

       - демократичната процедура по защита на кандидатурите и изборът, трябва да бъде проведен с мнозинство от 2/3;

       - без да са необходими конституционни промени, с промени в Правилника на НС и в ЗСВ с много пространно разписване на достатъчно гъвкава уредба да позволи да се номинират, да се излъчват и да се избират членовете и на съдебната, и на парламентарната квота по начин, по който легитимността ще даде след това основа на легитимация на доверието;

       - за законово регламентирана представителност от представители на адвокатурата, представители на научната общност, представители на гражданското общество, което може да издигне, да излъчи свои представители, които да номинира пред НС, т.е. да бъде иззето от народните представители номинирането, а да им бъде възложен изборът, след като чуят концепции и становища; да се мисли за номинации до три кандидатури, от които НС след като чуе концепциите да направи подбора;

       - да се намали числеността на ВСС като квотите – от парламента и съдебната власт се запазят – напр. 12 души. Подобен числен състав е бил предложен в проекта за конституция от 1946 г.;

       - да се впише изискване за членовете, които се избират от НС да са били или сега да са магистрати поне с 10 годишен магистратски стаж;

       - да се започне с преглед на промяната в Закона за излъчването на кандидатите от съдебната власт, с малка промяна на Правилника на НС да се промени процедурата така, че номинирането, излъчването и изслушването на кандидатите за членове на ВСС да бъде прозрачно, да бъде убедително и да бъде предсказуемо;

       - да има публичност на кандидатите и в двете групи номинации за членове на ВСС, да има достатъчно време за обсъждане на техните качества, предложенията да бъдат направени мотивирано и да бъдат подписани, т.е. да е ясно кой номинира съответните кандидати;

       - март – април сл. г. трябва да се знаят кои са имената на кандидатите за членове на ВСС и да започне съвсем сериозно да се дискутират и обсъждат;

 

2. ВСС – структура и правомощия

       - във ВСС да се проведе реформа по едно от двете направления или създаване на два висши съдебни съвета по отделно като шапка на прокуратурата и на съда без да излизат от съдебната власт, да продължат да бъдат независими;

- ВСС да бъде обособен в две части един за прокуратурата и един за съда; да има две камари, които самостоятелно да вземат решенията, което е по-лесно, отколкото да се правят два съвета;

      - да се възстанови статута на членовете на ВСС като непостоянно действащ орган;

      - Висш съдебен съвет, постоянно действащ в малък състав и ВСС с компетентност, който включва, кооптира хора, които постоянно са в съдебната власт, съдии, прокурори и следователи, но идват само при решаване на основни въпроси;

      - да се подпомогне управленската работа на ВСС в две от нейните много съществени направления – кадровата политика и дисциплинарната политика, като се създадат централизирано към ВСС два помощни органа: една помощнаатестационна комисия, която да централизира, да уеднакви практиката по атестациите в кадровата политика и една помощна дисциплинарна комисия, която да изземе ролята на дисциплинарните състави и да има единна дисциплинарна практика;

      - да се използва капацитетът и набраната информация от Инспектората към ВСС при атестиране на магистратите;

      - оптимизиране на дейността на ВСС, включително и законодателна инициатива;

      - да бъде поставен на дискусия въпросът как да бъде преодоляна опасността, посочена и от Венецианската комисия,  и от ПАСЕ, за политизиране на Съвета;

      - ВСС трябва да бъде конструиран така, че да подсигурява квотен принцип на участие на съдиите от различните нива на съдебната система; да има регионално представителство на съдиите и на окръжно ниво;

      - оперативните заседания на ВСС да са в открити заседания при участие на обществеността, така че когато бъдат отразени медийно, или когато бъдат включени в протокола, магистратите да бъдат запознати с процеса, по който е взето решението;

      - необходимо е  независимостта на съдиите да бъде отстоявана на практика и през принципа, че те сами вземат кадровите решения включително атестационни и дисциплинарни за собствената си професия; - прокурорите да се назначават  от прокурори, съдиите от съдии;

      - ВСС да направи един сериозен анализ и да очертае предимството на постоянно действащия орган;

      - когато се назначават административни ръководители на големите съдилища, когато се избират членове на ВКС, да се обяви не само на страницата на ВСС, а да се насрочи ден и час на публично обсъждане на всички кандидатури както и да бъдат поканени всички НПО;

      - да се помисли и създаде вътрешен контрол;

      - да се помисли за механизъм, с който да се отчита редовно работата на членовете на ВСС и те да носят отговорност;

     - ако е възможно,  няма забрана от закона, всички които имат въпроси по  начина на атестиране, да бъдат поканени на заседание на комисията, за да видят за какво става въпрос и как се оценява един магистрат;

 

3. Съдебна реформа

      - дискусията да се пренесе в съдилищата, защото само така и с помощта на професионалните организации ще се чуе мнението на хората, което е необходимо;

      - да се види най-напред коя е целта, какво всъщност искаме да постигнем, какво е съдържанието на иначе употребявани като мантра думи „съдебната реформа”, за да видим с какви законодателни мерки те могат да бъдат постигнати;

     - да се продължи обсъждането на експертно и професионално ниво;

     - да се сформира експертна група от хора, които милеят за реформата и са наистина професионалисти, които да дадат адекватно решение дали да се променя конституцията или не, в рамките на този конституционен модел какво може да се направи;

     - да се сформира смесена  експертна комисия при съгласието на министерството на правосъдието и с участието на представители на парламента, която много по-рационално да работи на основата на предложениятаот тази кръгламаса;

    - да продължат работните срещи между експерти, да се качат на сайтовете конкретни предложения, по които да се работи  и всички магистрати в страната, неправителствените организации, адвокатите да дадат мнението си;

    - да се проведе нова кръгла маса в Парламента;

    - да се предложи на Министерство на правосъдието, експерти от организациите, участници в тази кръгла маса да подпомогнат работата по промените в изпълнение на  препоръките от юлския доклад – 2011 г.  на ЕК.

 

 
 

 

Закон за съдебната власт - изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., в сила от 4.01.2011 г.

Чл. 195. (1) Съдия, прокурор и следовател, докато заема длъжността си, не може да:
3. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) упражнява търговска дейност или да е съдружник, управител или да участва в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или на други юристи.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвърта национална правно-историческа научна сесия
„ДА БЪДЕМ РАВНИ С ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ…”

Столична община, Съюз на юристите в България, Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”, Държавна агенция „Архиви” и Софийски комитет „Васил Левски” проведоха  на 22 октомври 2010 г. Четвърта национална правно-историческа научна сесия „ДА БЪДЕМ РАВНИ С ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ…” Сесията беше съпроводена от музейна изложба „...И знаме и олтар”, организирана с участието на Регионална дирекция „Архиви” – София.

Научната конференция се посвещава на 140 - годишнината от основаването на Софийския частен революционен комитет. Събитието се проведе под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова -  кмет на гр. София и бе уважено от Президента на Република България - г-н Георги Първанов.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 26.11.2010 г. Дружеството на Съюза на юристите в България в гр. Сливен проведе семинар на тема "Актуални проблеми на практиката по ДОПК", с лектор - Маруся Димитрова, съдия във ВАС.

 
 

____________________________________________________________________________________________

Съюзът на юристите в България проведе поредния курс за обучение на медиатори от 08 до 17 октомври 2010 г., в сградата на Съюза – гр. София, ул. „Пиротска” № 7 с лектори: доц. Добринка Чанкова, Светлана Гюрова, Биляна Гяурова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева.

Цената на обучението бе 600 лева. На завършилите курса се издаде удостоверение за медиатори, съгласно наредба № 2 от 15. 03. 2007 г., издадена от министъра на правосъдието
___________________________________________________________________________________

Съюзът на юристите в България, Апис България и фондация Институт за изследване на законодателството и правоприлагането” проведоха на 1 октомври 2010 г. семинар на тема: „НОВАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ , семинарът беше достъпен за проследяване и в Интернет в реално време по tv.apis.bg. Лектори бяха проф. д-р Методи МАРКОВ, преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Елена ДИМОВА, директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисията за защита на конкуренцията.

__________________________________________________________________________________

На 10.07.2010 г. в Еко хотел „Здравец”, на 25 км. от Пловдив – парк „Родопи”, Съюзът на юристите в България проведе квалификационен уикенд на тема: „МЪЛЧАЛИВИ ОТКАЗИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ ПО АПК И ДОПК”, с лектор Маруся Димитрова – съдия от ВАС

 
 

___________________________________________________________________________________

На 28 май 2010 г., Съюзът на юристите в България, Съюзът на счетоводителите в България и фирма АПИС със съдействието на Института на дипломираните експерт-счетоводители и фондация „Институт за изследване на законодателството и правоприлагането” проведоха национален семинар на тема „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

лекторите и изнесените от тях теми на проведения семинар бяха:

Чавдар Христов – изпълнителен секретар на КНСБ, департамент "Правна закрила на труда и законотворческа дейност", член на надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж

 • Често допускани грешки при възникване, уреждане и прекратяване на трудовите правоотношения

 • Гъвкавост и сигурност на трудовите правоотношения в условията на криза, перспективи за правно уреждане на атипични форми на заетост

Даниела Асенова – главен директор на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в централно управление на Националния осигурителен институт

 • Новости в осигурителното законодателство 2010 г. и актуална практика на НОИ

___________________________________________________________________________________

 

На 14.05.2010 г. в гр. Ловеч Съюзът на юристите в България проведе семинар на тема “ИМОТНИ ИЗМАМИ – ПРОБЛЕМИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ” с лектори адв. Йосиф Герон – зам. председател на СЮБ, д-р Петър Раймундов - прокурор във ВКП, Денчо Денчев – зам. председател на Нотариалната камара и Цанко Иванов – юрисконсулт на Нотариалната камара.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Юридическата общност за поредна година отбеляза своя професионален празник 16 април - Деня на конституцията и юриста. Тържественото честване бе организирано от Съюза на юристите в България. Гости на тържеството бяха председателят на парламента Цецка Цачева, министърът на правосъдието Маргарита Попова и екипът й, председателят на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска, председателят на Нотариалната камара Димитър Танев, бивши и настоящи конституционни съдии, членове на Висшия съдебен съвет, видни магистрати, адвокати, представители на изпълнителната власт и изявени правници.
Поздравления изпратиха президентът Георги Първанов

премиерът Бойко Борисов

и вътрешният министър Цветан Цветанов.

Всеки юрист трябва да има свой принос за подобряване на работата на съдебната система – с тези думи се обърна към гостите председателят на СЮБ, конституционният съдия Владислав Славов. Според председателя на Народното събрание Цецка Цачева щастливите години за българския парламентаризъм ще настъпят тогава, когато мнозинството в НС бъде съставено от юристи, минали пред съдебната зала. „Защото тя учи на умереност при излагането на различни позиции, на търсенето на една премерена и обективна истина. Да останем верни на българската конституция и не само да спорим дали една норма е добра или лоша, а просто да я прилагаме”, призова г-жа Цачева.
„За мен е удоволствие да Ви поздравя с професионалния празник като колега и  като министър на правосъдието. Вие сте хора известни, водещи в юридическите среди,  овластени да вземат решение за цялата система, да говорят за това къде сме, къде искаме  да стигнем и как обществото ще спечели от нашите идеи и нашата работа”, приветства присъстващите министърът на правосъдието Маргарита Попова. „Направихме много през последните 20 години, но явно обществото не приема досегашните резултати за достатъчно убедителни. И това е естествено, защото живеем в реалностите на Европа и няма как да измерваме развитието на българската съдебна система спрямо нея самата. Измерваме я в реалностите на развитието на правната система на ЕС. Ето защо продължаването на реформата е от изключителна важност. Не е случайно, че всеки разговор в Европа за инвестиции към България поставя пред скоба въпроса за ефективността на съдебната система”, каза още министър Попова. Тя се спря и на Лисабонския договор, който е в сила, и който предвижда радикални промени в институционалната среда.
„Стокхолмската програма вече постави началото на дебата за създаването на минимални процесуални стандарти, валидни за всички държави-членки и за хармонизирането на материалното законодателство относно тежки престъпления с трансграничен характер. Може би след години ще имаме общи правни структури, може би и обща европейска прокуратура. Тази възможност съществува в Договора от Лисабон. За момента това вероятно изглежда симпатична фикция, но кой преди 10 г. щеше да заложи, че ЕС ще има президент и външен министър?                
Съдебната реформа се прави от хора с мисия, а тя означава много повече от тяхната собствена професионална кариера и представата за персонален успех”, завърши приветствието си министър Маргарита Попова.
„Щастлива съм от името на Висшия адвокатски съвет да поздравя всички български правници с Деня на конституцията и юриста. Иска ми се днес, когато честваме професионалния си празник, да се преклоним пред родолюбието и интелекта на отците на българската държавност. Да си спомним за техните демократични идеи, за парламентарните им речи, изпълнени с патриотизъм и мисъл за просперитет на България. Да изразим гордостта си от приноса на българските юристи за утвърждаването на конституционализма и правовия ред”, обърна се към присъстващите председателят на ВАС адвокат Даниела Доковска.
         Позволете ми най-напред да се обърна към всички колеги адвокати и да им пожелая здраве и сили в борбата за право. Адвокатурата е устоявала и ще устои на всички трудности в името на тази борба. Борбата за право е наш професионален дълг, на който никога не сме изменяли.
         Позволете ми също така специално да се обърна към българските съдии и да им кажа, че ние високо ценим тяхната роля на единствен гарант на правата и свободите на гражданите. Искам да им пожелая здраве, сили, кураж и гражданска доблест, за да устояват на всякакъв натиск и влияние, колкото и силни да са те. Няма по-висша ценност от правосъдието, което те раздават. Гражданинът, който получи правосъдие, става патриот – той разбира, че държавата има смисъл, че тя стои зад него и го подкрепя във всяка справедлива кауза.
         Трябва да помним, че времената се менят, но правосъдието е вечно, както е вечен стремежът на хората към справедливост. Ако вярваме, че справедливостта е постижима, трябва всички заедно непрестанно да се борим за демократични закони и независим съд. Там е изворът на справедливостта, която е наша цел и смисъл на нашето професионално съществуване.
Нека си пожелаем успех!”
„Бих искал СЮБ винаги да остане този обединителен център, а правото да служи единствено на свободата, защото то може да бъде използвано и по друг начин”, заяви от името на Съюза на съдиите в България съдията от ВКС Борислав Белазелков. Представителят на Асоциацията на прокурорите – Сава Петров, се отнесе с чувство за хумор към „вечния” дебат за мястото на прокуратурата. Той видя във факта, че поднася поздравлението си след представителя на съдийския съюз знак, че организаторите на форума продължават да смятат прокуратурата за част от съдебната система.

Вл. Славов, Ц. Цачева, М. Попова Д. Доковска, Вл. Славов, Ц. Цачева, М. Попова

   

Д. Танев, Вл. Славов, Ц. Цачева, М. Попова гости на тържеството
   
В. Марковска Л. Христовска

С почетния знак на Съюза на юристите в България по случай професионалния празник на българските правници бяха отличени изявени български юристи. Връчени бяха и традиционните годишни награди на журналисти от централните и регионалните медии за материали, отразяващи работата на органите на съдебната власт.

Наградени юристи

Адела Кац, Биляна Гяурова–Вегертседер, Валентин Бенатов, Венета Марковска, Ваня Савова, Георги Шопов, Иван Терзиев, Лилян Сираков, Мими Йотова, Никола Хитров и Иван Налбантов (посмъртно)

Наградени юрисконсулти

Председателят на Националния съюз на юрисконсултите (НСЮ) Мария Странджанска връчи Грамота за юрисконсулт на годината на трима изявени членове на съюза:

Пламена КоцеваАгенция за приватизация, Иван СтояновБНБ, и Стоянка Маджарова от дружеството на юрисконсултите в Бургас.

Наградени журналисти

В категория „Публикации в централния печат и материал с просветна насоченост

            Голямата награда бе присъдена на Лилия Христовска, журналист от в. „Труд”, за поредицата „Сладката хапка съдебна власт”.

В категория Публикация в местен печат”

Първа награда получи Галина Константинова - в. „Марица”, Пловдив, за материала „Завод на цената на гараж. Лесно е”.

В категория „Излъчен материал в електронна медия”:

Призът бе връчен на Богдана Лазарова – журналист от „Дарик радио”, за предаването „Как се краде фирма”.

Дарители

Председателят на СЮБ Владислав Славов връчи специални дарителски грамоти на юристи с принос за попълването на фонда на библиотеката на Съюза. Като дарители бяха отличени:
Проф. Снежана Начева, проф. Добри Димитров, проф. Георги Бояджиев, проф. Борислав Йотов и Георги Каранджулов

         Г-н Славов благодари на издателство „ФЕНЕЯ” за дарените бройки на Търновската конституция, екземпляр от която получи всеки един от присъстващите на тържеството.

Отличия за отличници

     По повод 16 април – Деня на конституцията и юриста, издателството за правна литература „СИБИ” учреди преди 8 г. годишна награда за студент юрист с отличен успех и вече осма поредна година я връчва на днешния празник. Тази година отличеният бе петокурсникът по право от ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски” Васил Дундов.

Учредената също преди осем години в памет на Начко Начев от семейството му - проф. Снежана Начева и Пролет Михайлова, еднократна годишна награда тази година бе връчена на студента Калин Атанасов Василев от Историко-юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” за постигнат отличен успех в усвояването на правни знания, за проявено човешко достойнство и житейска борбеност.

Специална награда

Пловдивският адвокат и виден правозащитник Михаил Екимджиев е тазгодишният носител на наградата за професионални постижения в областта на правото, учредена преди три години от АПИС България. Това е програмен продукт на „Апис”. Наградата връчи зам. управителят на АПИС България – г-н Христо Константинов.

         По случай 20-годишнината от създаването на правното издателство „СИБИ”, СЮБ връчи на издателството в лицето на неговия директор Васил Ташев благодарствена грамота за добро сътрудничество, полезна дейност и повишаване на правната култура на населението.

_________________________________________________________________________________

__На 16 ноември 2007 г. Съюзът на юристите в България организира Национална конференция под патронажа и с участието на президента на Република България на тема: "ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА". В работата на конференцията участваха министрите на правосъдието Миглена Тачева, на вътрешните работи Румен Петков, главният прокурор Борис Велчев и водещи професионалисти по темата.

_________________________________________________________________________________

 

 

На 16.07.2007 г. в Разград Съюза на юристите в България и дружеството на Съюза в гр. Разград организираха квалификационен семинар по случай закриването на съдебната година на тема:

"РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СТРАСБУРГ"

лектор: Димитър Гочев.

___________________________________________________________________________________

 

На 06.07.2007 г. в Шумен се проведе квалификационен семинар на тема:

"Решения на ЕС по правата на човека" с лектор Димитър Гочев.

Участници в семинара бяха предимно дружествата на Съюза на юристите от региона - Шумен и Исперих.

 

___________________________________________________________________________________

 

СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА    и      СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ организираха СЕМИНАР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЪДИИ В РЕГИОНАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА И НА ДРУГИ ЮРИСТИ на 28.03.07 г. - 30.03.07 г. в гр. София, ул. „Пиротска” № 7, сградата на Съюза на юристите в България с лектори съдии от Върховен административен съд.

файлови документи
Прикачен файл Size
Otchet SUB sled 26 Kongres_0.docx 66.45 KB