поезията на Илко Димитров

На 24 ноември 2010 г. Културният дом при СЮБ представи поезията на Илко Димитров. С любезното съдействие на проф. Михаил Неделчев, НБУ