КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ,

които се провеждат

в сградата на Съюза – гр. София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2

лектори:

проф. Добринка Чанкова

Светлана Гюрова

Биляна Гяурова

Георги Бакалов

Елеонора Георгиева

 

Цената на обучението е 600.00 лв.

Цена за студенти: 400.00 лв.

 

На завършилите курса
се издава удостоверение за вписване в
Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието
за получаване на правоспособност

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ !!! 

За информация и записване: тел.: 02 981 11 80; 02 987 83 90
e-mail:
sub@sub.bg

 

Преподаватели по медиация и председателят на Центъра по медиация при СЮБ

Преподаватели по медиация при СЮБ

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

За обучение на медиатори
Базови умения 60 учебни часа


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Ден първи
9:00 – 9:30 Регистрация
9:30 – 9:45 Представяне - Кети Бозукова, главен секретар на СЮБ
9:45 – 10:30 Увод в конфликтологията
10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 12:00 Алтернативни способи за решаване на конфликти - исторически и сравнително-правен анализ
12:00 – 13:00 Понятие за медиация
13:00 – 14:00 Обедна  почивка
14:00 – 15:30 Приложение на медиацията в различни правни отрасли. Специализирани видове медиации
15:30 – 16:30 Медиацията в наказателното право. Възстановително правосъдие
16:30 – 16:45 Кафе пауза
16:45 – 17:30 Учебен филм
17:30 – 18:00 Анализ на филма
18:00 – 18:30 Обобщение на деня

Ден втори
9:00 – 10:00 Същност на медиацията; разграничение от другите способи за решаване на конфликти
10:00 – 11:00 Понятие за конфликт – причини за възникване, цикличност. Видове конфликти, начини за въздействие, подходи за решаване
11:00 – 11:15 Кафе пауза
11:15 – 13:00 Методи за подобряване на комуникацията. Стратегии за справяне с конфликтни ситуации
13:00 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – 15:45 Представяния – упражнения с видеозаснемане и анализ
15:45 – 16:00 Кафе пауза
16:00 – 18:00 Психологически умения в медиацията
18:00 – 18:30 Обобщение на деня

Ден трети
9:00 – 10:30 Принципи на медиацията. Процедурни и етични правила при провеждане на медиация. Участници в процедурата по медиация. Правомощия на съд или друг компетентен орган. Избор на медиатор. Споразумението, постигнато чрез медиация- видове и сила
10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 13:15 Фази и етапи на процедурата по медиация. „Интейк” процедура. Откриване на процедурата по медиация - упражнение
13:15 – 14:15 Обедна почивка
14:15 – 15:00 Роля и функции на медиатора в рамките на процедурата
15:15 – 16:30 Бизнес медиация. Семейна медиация. Медиация по трудови спорове. Медиация в училищата
16:30 – 16:45 Кафе пауза
16:45 – 18:00 Организация на дейността на медиатора – реклама, финансиране, документо-оборот
18:00 – 18:30 Обобщение на деня

 

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Ден четвърти
9:00 – 9:30 Представяне и очаквания
9:30 – 10:15 Преговор. Видове медиация. Директива за медиацията
10:15 – 10:30 Кафе пауза
10:30 – 11:45 Техники на медиатора
- отворени въпроси
- перифраза
- интерес, нужда, позиция
11:45 – 12:30 Договор/съгласие за участие в процедурата по медиация. Препращане на висящи спорове към медиация. Актуални програми
12:30 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 15:00 Ролева игра 1 и преглед
15:00 – 15:15 Кафе пауза
15:15 – 16:45 Ролева игра 2 и преглед
16:15 – 17:30 Ролева игра 3 и преглед
17:30 – 18:30 Обобщение на деня

Ден пети
9:00 – 9:15 Начало и раздаване на Ролева игра 4
9:15 – 10:30 Ролева игра 4 и преглед
10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 12:00 Ролева игра 5 и преглед
12:00 – 13:00 Обедна почивка
13:00 – 14:45 Ролева игра 6 и преглед
14:45 – 15:00 Кафе пауза
15:00 – 16:45 Ролева игра 7 и преглед
16:45 – 18:30 Обобщение на деня

Ден шести
9:00 – 10:00 Общностна медиация – представяне и раздаване на ролева игра 8
10:00 – 12:30 Ролева игра 8 и преглед  
(плаваща кафе пауза)
12:30 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 16:30 Ролева игра 8 и прегледпродължение
16:30 ИЗПИТ