инициативи на СЮБ за 2014

Съюзът на юристите в България проведе СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО СЕМЕЙНА МЕДИАЦИЯ в периода 21 - 23 ноември 2014 г.

Съюзът на юристите в България проведе КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ от 31 октомври до 9 ноември 2014 г. с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева, Светлана Гюрова и Биляна Гяурова-Вегертседер.

 

От 13 до 22 юни 2014 г. СЮБ проведе поредния КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ.

 

Съюзът на юристите в България проведе КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ от 14 до 23 март 2014 г. с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева, Светлана Гюрова и Биляна Гяурова-Вегертседер.

От 8 до 17 ноември 2013 г. СЮБ проведе базов курс за обучение на медиатори.

 

От 21 до 30 юни 2013 г. СЮБ проведе поредния КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева и Светлана Гюрова.

 

Съюзът на юристите в България проведе КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ от 15 до 24 март 2013 г. с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева, Светлана Гюрова и Биляна Гяурова-Вегертседер.

От 16 до 25 ноември 2012 г. СЮБ проведе поредния КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов и Елеонора Георгиева.

 

Съюзът на юристите в България проведе първия СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО СЕМЕЙНА МЕДИАЦИЯ в периода 6 - 14 октомври 2012 г. Лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева.

 

От 8 до 17 юни 2012 г. Съюзът на юристите в България проведе КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ с лектори: проф. Добринка Чанкова, Светлана Гюрова, Биляна Гяурова, Георги Бакалов и Елеонора Георгиева.