Представяне на книгата на Катина Клявкова - медиатор (юрист и психолог) "В храма на медиацията. Как е на практика"

На 8 юли 2019 г. в Малката зала на СЮБ беше представена книгата на Катина Клявкова - медиатор (юрист и психолог) "В храма на медиацията. Как е на практика". Организатори на събитието са Съюзът на юристите в България, Националната асоциация на медиаторите и Фондация "Ахая Общество". По покана на г-н Йосиф Герон, адвокат и председател на НАМ, книгата представиха юристите проф. д-р Добринка Чанкова и Димитър Генчев. Авторката подари екземпляр от книгата на юридическата библиотека на СЮБ.

„В храма на медиацията“ е първата цялостна книга за медиацията. Тя е написана като полезен наръчник за медиатори с конкретни примери, особености на различни видове медиация, инструменти и подходи за провеждане на процедурата. Специален акцент е поставен на уникалния аха-подход, създаден от авторката в двадесетгодишната й практика на миротворец.