2010 г. съдържание на списание „Общество и право”

Брой 10*2010

Тема с продължение ............................................................................................................... 3
Законът за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси няма обратно действие
Николай Николов, юрист,
експерт по конфликт на интереси

Актуално ................................................................................................................................. 17

Борбата срещу изпирането на пари и новият режим

на платежните услуги в Европа

Диана Ганчева, юрисконсулт

в дирекция „Правна”при БНБ

 

Коментар ................................................................................................................................ 34

Изпълнение върху недвижим имот

(Глава 43 ГПК) – част ІІ

Христо Николаев, юрист

 

Анализ ..................................................................................................................................... 49

Договорът за обществена поръчка

Сключване, недействителност и обжалване след влизане в сила

на ЗИДЗОП

(обн., ДВ, бр. 52 от 09.07.2010 г.) - продължава от бр. 9

Владимир Петров, адвокат

 

„За” и „против" .................................................................................................................... 69

Сексексплоатацията и проституцията през призмата на

международната регулация на правата на човека (ІІ част)

Йонко Грозев, адвокат

Наташа Добрева, адвокат

 

Анализ .................................................................................................................................... 76

Гражданска отговорност, основана на договор или деликт

Павел Гайдаров, следовател

 

Накратко ................................................................................................................................ 83

Меморандуми за сътрудничество между адвокатурите

на България и Гърция .......................................................................... ................................. 83

 

Кръгла маса за промените в Закона

за търговския регистър .......................................................................................................... 85

 

Честито  ................................................................................................................................. 88

Адвокат Даниела Доковска – човек на 2010 година

 

Еврокомпас ........................................................................................................................... 90

Нови възможности за оспорване на актове

на Европейския съюз

Мартин Бъбаров, Ясен Николов –

студенти ІV-ти курс „Право”в СУ „Св. Климент Охридски”

 

Предстоящо ........................................................................................................................... 98

Европейската комисия обсъжда нови мерки

за защита на потребителите

 

Съдът на Европа ................................................................................................................. 100

Определение № 2795/24.08.2010 г.
на Административен съд – София град, І отделение, 12 с-в

 

Бележити юристи ............................................................................................................... 132
Проблеми на следващия брак
Проф. Лиляна Ненова

 

Библиотеката на СЮБ представя ................................................................................... 141

 

Брой 9*2010

Тема с продължение................................................................................................................3
Свободно използване на защитени
произведения срещу компенсационни
възнаграждения
Д-р Офелия Киркорян-Цонкова, адвокат

Гледна точка..........................................................................................................................12
Интернет пиратството Атанас Костов, адвокат

Актуално.................................................................................................................................18
Нотариусите с достъп до инфомасиви на МВР и ГРАО.....................................................18

Способи и средства за извършване на имотната измама по чл. 212, ал. 1 и 2 от НК.......20
Д-р Петър Раймундов, Върховна касационна прокуратура

Коментар.................................................................................................................................30
Изпълнение върху недвижим имот (Глава 43 ГПК)
Христо Николаев, юрист

Анализ.......................................................................................................................................43
Договорът за обществена поръчка
Сключване, недействителност и обжалване след влизане в сила на ЗИДЗОП
(обн., ДВ, бр. 52 от 09.07.2010 г.)
Владимир Петров, адвокат

Юбилей.....................................................................................................................................61
130 години Върховен касационен съд

Избор..........................................................................................................................................66
Георги Колев е новият председател на Върховния административен съд

Vox populi..................................................................................................................................67
Новият Омбудсман отвори врати за проблеми на граждани

„За” и „против”......................................................................................................................69
Закон за проституцията
Правна рамка на явлението....................................................................................................69
Мирела Веселинова, юрист и журналист

Сексексплоатацията и проституцията през призмата на международната
регулация на правата на човека.............................................................................................73
Йонко Грозев, адвокат
Наташа Добрева, адвокат

Анализ......................................................................................................................................90
Гражданска отговорност, основана на договор или деликт
Павел Гайдаров, следовател

Правна помощ.......................................................................................................................100
Доказването при митническото разследване
Д-р Петър Младенов

Накратко................................................................................................................................112
Европейският съюз след Договора от Лисабон

Еврокомпас............................................................................................................................115
Определение №2412/11.08.2010 г. на Административен съд-София град

Бележити юристи.................................................................................................................143
Проф. Лиляна Ненова – незабравимият учител..................................................................143
Проф. Методи Марков

Проблемина следващия брак................................................................................................145
Проф. Лиляна Ненова

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................159

 

Брой 8*2010 

Тема с продължение...............................................................................................................3
Имотната измама.
Някои въпроси след измененията в чл. 212, ал. 1
НК по ЗИДНК (обн., ДВ, бр. 26/2010 г.)
Д-р Петър Раймундов,
Върховна касационна прокуратура

Актуално.................................................................................................................................13
94 % са осъдителните присъди в България
Гроздан Илиев, зам. -председател на Върховния касационен съд

Дебати......................................................................................................................................26
Към ново изборно законодателство?
Част втора: Изборна География
Проф. д-р Любомир Гаврилов Д-р Стефан Манов

Анализ.....................................................................................................................................39
Централен орган за обществени поръчки
Аделина Ковачева, председател на отделение във Върховния административен съд

Гледна точка..........................................................................................................................50
Нов ли е създаващият се у нас специализиран наказателен съд?
Проф. д-р Мария Манолова

Гостува ...................................................................................................................................68
Промените в Закона за авторското право и сродните му права
Лилия Цветкова, журналист

„За” и „против”.....................................................................................................................76
Законопроекта за гражданската конфискация

Накратко.................................................................................................................................89
Гражданска инициатива „Юридически барометър.............................................................89

„Да бъдем равни с другите европейски народи!”................................................................93

Юбилей ..................................................................................................................................95
Пет години училище за адвокати

Конституционен съд ............................................................................................................97
Решение № 10 по конституционно дело№ 10/2009 г.

Еврокомпас...........................................................................................................................123
Санкцията „забрана за пътуване зад граница” и Директива 2004/38

Съдът на Европа .................................................................................................................128
Решение по дело С-13 7/09 („Георги Елчинов срещу НЗОК”)

Бележити юристи................................................................................................................151
Доказателства и доказателствени средства
Акад. Стефан Павлов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................163

 

Брой 7*2010

Тема с продължение..............................................................................................................3
Съдия Хавиер Мартинес Ласаро:
Специализираният наказателен съд в Испания
гледа дела за тероризъм и наркотрафик..................................................................................3

Делата срещу терористи - в сграда извън Мадрид...............................................................10

Законопроектите......................................................................................................................14

  1. ЗИД на ЗСВ
  2. ЗИД на НПК

Накратко..................................................................................................................................33

Европейски електронен правен портал в помощ на гражданите и бизнеса .....................33

Антиеврейското законодателство и неговото преодоляване..............................................34

Актуално.................................................................................................................................36
Произход на дете при асистирана репродукция
Стоян Ставру, юрист

Дебати......................................................................................................................................48
„За” или „против” „вечния обвиняем”
Христо Манчев, прокурор, завеждащ отдел във ВКП

Данъчен лабиринт.................................................................................................................66
Данъчно облагане на сделки при търговия на емисии по протокола от Киото
Маргарита Чечова, адвокат

Анализ......................................................................................................................................71
Лекарските грешки (втора част) Ралица Илкова

На вниманието на законодателя..........................................................................................78
Компенсиране на извънреден труд в почивните дни Жанет Богомилова, юрист

Коментар.................................................................................................................................85
Образци за сравнително изследване — понятие и видове
Гл. ас. д-р Иван Видолов Катедра  "Наказателно-правни науки " Академия на МВР

Гледна точка..........................................................................................................................96
Заобикалянето на закона при сделките с имоти
Атанас Йорданов, студент по право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”

Равносметка.........................................................................................................................104
Разсекретиха щатната численост на МВР

Еврокомпас ..........................................................................................................................108

Докладът на ЕК за напредъка на България (юни 2010 г.) ................................................108

Реакциите ..............................................................................................................................120

Бележити юристи................................................................................................................128
Академик Стефан Павлов - пример за гражданско и научно поведение
Проф. Велко Вълканов

Обвиняемият .........................................................................................................................131
Акад. Стефан Павлов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................146

 

Брой 6*2010

Тема с продължение................................................................................................................3
Съдебната реформа и мястото на специализираните съдилища в нея
Галина Тонева, заместник главен прокурор

Дебати.....................................................................................................................................15
Специализиран съд? Само след обществена дискусия
Проф. Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд

Актуално.................................................................................................................................21
Лекарските грешки
Ралица Илкова, главен асистент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски „

Коментар.................................................................................................................................32
Гражданското правосъдие в България през обектива на ЕСПЧ (продължение)
Полина Русинова, фондация , Български адвокати за правата на човека”

Проблеми................................................................................................................................43
Защитата по наказателни дела

Равносметка...........................................................................................................................46

Доклад относно отлагането на съдебните дела и действията на адвокатите,
според анализите на апелативните съдилища и апелативните прокуратури....................46

Федерацията на европейските адвокатури гласува резолюция за бедстващата
правна помощ у нас.................................................................................................................55

Накратко.................................................................................................................................56
6 млн. лв. са нужни за старта на Единната информационна система
за противодействие на престъпността

Гостува....................................................................................................................................58
Морал и корупция
Проф. д-р Калин Гайдаров

Гледна точка..........................................................................................................................66
Престъпленията набедяване и лъжесвидетелстване
Наталия Георгиева, юрист

Коментар.................................................................................................................................79
Договорът за факторинг. Правна уредба съгласно Конвенцията за
международния факторинг (продължение)
Д-р Емилия Димитрова, главен асистент в НБУ

Изследване..............................................................................................................................91
Оглед на труп и ексхумация при делата за убийство (продължение)
Усама Шабути, докторант в ЮЗУ ,,Неофит Рилски”

Еврокомпас.............................................................................................................................95
Риболовът в Черно море. Взаимодействието между
общностното и националното законодателствопореден проблем за
българските риболовни кораби
Димитър Димитров, адвокат

Съдът на Европа.................................................................................................................100

Решение по дело С-2/09
(Регионална митническа дирекция-Пловдив, срещу Петър Калинчев)..........................100

Решение по дело С-484/08 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad срещу
Asociacion de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).........................................................115

Бележити юристи................................................................................................................126
Контрол за конституционност на актовете на Народното събрание и на
Президента на Републиката
Проф. Борис Спасов

Библиотеката на СЮБ представя–  
новата специализирана литература, Иван Андонов...................................................... 140

Брой 5*2010

Тема с продължение………….............................................................................................….3
Гражданското правосъдие в България през
обектива на Европейския съд за правата на човека
Полина Русинова, юрист Фондация „Български адвокати за правата на човека „

Актуално……………..................................................................................…………………….14
Еволюиращият конституционализъм и  европейският интеграционен процес
Проф. д-р Снежана Начева

Анализ……….......................................................................................................……………..22
Достъпът на физически и юридически лица до правосъдие пред Съда на
Европейския съюз
Димитър Стефанов, юрист

Дебат…….....................................................................................................………….………..43
Стратегия за продължаване на съдебната реформа

Изследване……..........................................................................................…………......….…47
Под 2% са присъдите за организирана престъпна дейност

Равносметка……...........................................................................................……….……......51
Между 900 и 1000 дела годишно разглежда районен съдия в София

Коментар……….............................................................................................…………….…...55
Договорът за факторинг. Правна уредба съгласно Конвенцията за
международния факторинг
Д-р Емилия Димитрова, главен асистент в НБУ

Изследване………………………..............................................................................................64
Оглед на труп и ексхумация при дела за убийство
У сама Шабути,докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски”

Гостува………....................................................................................……………………….….74
Близкият Изток — трета интифада, мир или позиционна война
Дои. д-р Мира Майер, НБУ

Еврокомпас……….....................................................................................…….................….84
Новите промени в конкурсите
за работа в Европейския съюз………………………………..….……………...………….84
Мими Йотова, юрист

ПАСЕ: Постмониторингов диалог с България (Резолюция 1730/2010)………………....93

Становище…………………………..........................................................................................97

Венецианската комисия за проектозакона за отнемане на незаконно
придобитото

Парите на Европа……………………...................................................................................120
Всеки десети проект по ОПАК е с нарушения
Лили Границка, в. "Дневник"

Накратко…………………………...........................................................................................126
Имотните измами – проблеми и противодействие

Конституционен съд…………………..................................................................................128

Решение № 5/22.04.2010 г.

Бележити юристи.....................................................……………....................………………140
Проф. Борис Спасов – учителят
Проф. Велко Вълканов

Компетентност при обвинения срещу президента и вицепрезидента.............................143
Проф. Борис Спасов

Библиотеката на СЮБ представя –  
новата специализирана литература, Иван Андонов ......................................................153

 

Брой 4*2010

Тема с продължение................................................................................................................3
Достъпът на физически и юридически лица до правосъдие
пред Съда на Европейския съюз.
Димитър Стефанов, юрист

Актуално............................................... .................................................................................21
Парламентът прие много оспорвани промени в НПК
Мирела Веселинова, юрист

Актуално.................................................................................................................................26
Съкратено съдебно следствие (Определяне на наказанието по
чл. 5а НК от ЗИД НК - обн, ДВ, бр. 26/2010 г.,
при разглеждане ни дело но реда на съкратеното съдебно следствие).
Д-р Петър Раймундов,Върховна касационна прокуратура

Гледна точка........................................ .................................................................................36
Върховенството на закона - в плен на дефицита на правното ни образование
Тодор Дочев, юрист

Стратегия.............................................. .................................................................................45
Противодействието на организираната престъпност и корупцията
— основен приоритет за МВР
Бойко Славчев, юрист.

Честване............................................... .................................................................................49
16 април - Ден на Конституцията и юриста

Апел....................................................... .................................................................................56
Декларация на Съюза на юристите в България

Равносметка...........................................................................................................................57
Рекордна натовареност на съдиите във ВАС

Данъчен лабиринт.................................................................................................................60
Осигуряване по договор за управление в търговско дружество
Маргарита Чечова, адвокат

Коментар.................................................................................................................................66
Престъпления против половата неприкосновеност на малолетни
(Наказателно-правна уредба и проблеми в съдебната практика у нас)
Д-р Иван Ранчев,
съдия в Апелативен съд-гр. Пловдив

Анализ.....................................................................................................................................79
Изпълнителното производство поГПК
(Глава 39: Защита срещу изпълнението)
Христо Николаев, юрист

Дебат...................................................... .................................................................................89
Контролът върху допустимостта на касационната жалба в административния процес
Валери Раданов, съдия

Изследване............................................................................................................................100
Потребителски неволи и междусъседски конфликти — най-честите спорове у нас

Накратко...............................................................................................................................104
.
Конституцията – достъпна за всички..................................................................................104

Кризата ударила и частните съдебни изпълнители...........................................................105

Бележити юристи................................................................................................................107
Правото на помилване -юридически, хуманитарни
и социални аспекти
Проф. д-р Веселин Каракашев

Библиотеката на СЮБ представя –  
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................110

 

Брой 3*2010

Тема с продължение……………...............................................................................………....3
Престъпления против половата неприкосновеност на малолетни
(Наказателно-правна уредба и проблеми в съдебната практика)
Д-р Иван Ранчев, съдия в Апелативен съд-гр. Пловдив

Актуално.................................................................................................................................17
Споровете около НПК продължават

Признание...............................................................................................................................21
Проф. Лазар Груев - член на престижна организация на европейски съдии

Гледна точка..........................................................................................................................22
Обжалват ли се определенията за допускане до касационно обжалване?
Атанас Пунев

Коментар.................................................................................................................................27
Криминогенни рискови фактори при децата
(Проблемът за управлението на риска и съдебната практика)
Д-р Ива Пушкарова, ст. ас. по наказателно право
в СУ,,Св. Кл. Охридски"

Анализ.................................................... ................................................................................39
Виновността. Някои теоретични предпоставки за  изясняване на проблема (II част)
Ивайло Ангелов, юрист

Накратко ............................................................................................................................... 52

Медиацията - укрепване на доверието в българското правораздаване ........................... 52

Юридическото образование в България — а сега накъде? ............................................... 55

От редакционната поща ....................................................................................................... 59

„За” и ”против” ................................................................................................................... 61
Тълкувателно решение на ВКС по дело № 1/2009
(Касационното обжалване по ГПК)

Съдът на Европа ................................................................................................................. 81
Решение по дело С 297/08
(Европейската комисия срещу Република Италия)

Бележити юристи .............................................................................................................. 107
Проф. Веселин Каракашев - виден български криминолог ............................................ 107
Проф- д-р Никола Манев

Някои кримшюлогични виждани върху преследването и
наказването на субектите на престъпления ...................................................................... 110
Проф. д-р Веселин Каракашев

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов ……...............................................122

 

Брой 2*2010

Тема с продължение……............................................................................….………..……..23
Промените в НПК -необходими или недопустими
Вероника Имова, съдия във Върховния касационен съд
Ивайло Цонков, гл. Асистент по наказателнопроцесуално
право в ЮФ на СУ “Се. Кл. Охридски”

Данъчен лабиринт…..........................................................................…….………………...…23
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
Маргарита Чечова, адвокат

Коментар.................................................................................................................................28
Бракът и придобивката давност
Стоян Ставру, юрист

Дебати......................................................................................................................................40
Остарял ли е критерият на чл. 93, т. 7 от НК за „тежки престъпления”
Н. с. 1 степен Екатерина Салкова

Изследване..............................................................................................................................51
Купените местни избори, или смъртта на местната демокрация
Мирела Веселинова, юрист

Правна помощ........................................................................................................................64
Спогодба за социална сигурност между България и Корея
Мария Касърова, директор на дирекция „ Международни спогодби” в НОИ

Анализ......................................................................................................................................69
Виновността. Някои теоретични предпоставки за изясняване на проблема
Ивайло Ангелов, юрист

Накратко..................................................................................................................................84

Общество на конституционни съдии с изтекъл мандат.......................................................84

Депутати с двойно гражданство в националния парламент...............................................85

Избори.......................................................................................................................................86
Димитър Танев отново начело на нотариусите

Времена и нрави.....................................................................................................................87
Отказът
Хари Хараламбиен, адвокат

„За” и „против”......................................................................................................................89
Определение № 1 по конституционно дело № 19/2009 г

Съдът на Европа....................................................................................................................92

Решение но Дело С-546/07 (Комисията срещу Германия)..................................................92

Решение по Дело С-444/07 (МС Ргоbud Gdynia sp. z о.о.)....................................................96

Бележити юристи................................................................................................................108
Административното производство
Проф. Ангел С. Ангелов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................126

Брой 1*2010

Тема с продължение..............................................................................................................11
Промените в НПК — необходими или недопустими?
Вероника Имова, съдия във Върховния касационен съд
Ивайло Цонков, гл. асистент в ЮФ на СУ „ Се. Кл. Охридски”

Дебат........................................................................................................................................27
Гражданската конфискация - капан за организираната престъпност
или за дребни нарушители
ИванкаИванова, фондация „Отворено общество”

Гледна точка..........................................................................................................................34
Юридическата съдба на царските дарения
Проф. д.ю.н. Владимир Петров

Коментар…..........................................................................................………………….……..46
Изпълнителното производство по ГПК
Христо Николаев, юрист

Анализ...................................................................................................…………………….….56
Саморегулация и съвместна регулация на радио-и телевизионната дейност
Доц. д-р Райна Николова

Спорт и право…………….........................................................................................……..….67
Правото на директен достъп за информационно отразяване на спортни
събития с важно обществено значение
Борис Колев, юрист

Гражданска регистрация.....................................................................................................77
Регистриране на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина
Маргарита Иванова, началник отдел ,, Методология и контрол „
при Главна дирекция ГРАО

Накратко.................................................................................................................................80
Съдия Галя Солакова е новият зам.-председател на ВАС..................................................80

България и Испания автори и вносители на евродиректива..............................................81

Кариера в България? Защо не?..............................................................................................83

Еврокомпас............................................................................................................................86
Алтернативни и възобновяеми източници на енергия
Илия Николов, юрист

Съдът на Европа...................................................................................................................94
Решение по дело С-284/05: Неизпълнение на задължения
от държава-членка — Безмитен внос на военна екипировка

Бележити юристи................................................................................................................107
Проф. Ангел С. Ангелов - една забележителна личност..................................................107
Проф. д-р Велко Вълканов

Административният акт....................................................................................................110
Проф. Ангел Ангелов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................122