ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Централният съвет на Съюза на юристите в България намира, че извършените избори от Народното събрание за членове на Висш съдебен съвет от парламентарната квота и за конституционни съдии са проведени в условията на публична, но непрозрачна процедура без критерии при номинациите и в нарушение на собствените правила, приети от Парламента.

Считаме, че предстоящият избор на Главен прокурор и бъдещите на административни ръководители в съдебната власт трябва да се извършват в съответствие с изискванията на Конституцията и Закона за съдебната власт като изискуемите нравствени и професионални качества на кандидатите да се обсъждат всестранно, публично и прозрачно, в това число и отношението им към решенията срещу България, постановени от Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Процедурата трябва да бъде проведена така, че след финализирането й да няма никакви съмнения в качествата на избраните.

Декларацията е приета на заседание на Централния съвет на СЮБ на 29 ноември 2012 г.

  • ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО подкрепя и се присъединява към ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЮБ. (Решение на УС на Фондацията от 11.12.2012 г.)