ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съюзът на юристите в България заявява, че ще извърши обстоен анализ на проведените през тази година избори за членове на Висшия съдебен съвет и конституционни съдии от парламентарната квота, както и за главен прокурор от Висшия съдебен съвет, мотивиран от Декларацията на Централния съвет на Съюза на юристите в България от 29.11.2012 г., препоръките от докладите за 2011 и 2012 г. на Европейската комисия и позицията на същата за възможен извънреден доклад по механизма за сътрудничество и оценка.

Анализът ще бъде извършен съвместно с други правни неправителствени организации, подкрепили посочената Декларация на Централния съвет на Съюза на юристите в България.

Анализът ще предложи и решения за допуснатите слабости по отношение на непрозрачните, макар и публични процедури, без критерии за номинации и за недопускане на нарушения на изборните правила, както и на практиката по приложението им.

Анализът ще съдържа и предложения за конституционни и законови промени, които при добросъвестна практика биха осигурили ефективност на изборните процедури, както и легитимност на изборния резултат.

Анализът, както и предложенията ще бъдат предоставени на вниманието на трите власти в страната и Европейската комисия.