ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съюзът на юристите в България категорично подкрепя позицията на съсловните магистратски неправителствени организации, изразена в откритото писмо от 27.10.2015 г. по отношение проекта на Министерство на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г.

Съюзът на юристите в България изразява тревога, че действията на Министерство на финансите драстично засягат основни конституционни принципи за разделение на властите, за независимостта на съдебната власт и за самостоятелността на бюджета й.

Проектозаконът за държавния бюджет за 2016 г. ще постави в икономическа и политическа зависимост съдебната власт, което противоречи на посочените конституционни принципи и на международните стандарти, установени с международни актове, задължителни за Р България.

Подкрепяме искането, отправено в Отвореното писмо до ръководителите на Народното събрание, на Министерския съвет, на Министерство на правосъдието и на Министерство на финансите за оттегляне на проектозакона и призоваваме тези институции да осигурят необходимите бюджетни средства за нормално функциониране на съдебната система през 2016 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА
СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ