ГОСТНА НА ПРАВНИКА В СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 18 март 2019 г. отвори врати ГОСТНАТА НА ПРАВНИКА. Със създаването й СЮБ цели поддържането на връзка между поколенията юристи, съхраняването на историческата памет в ПРАВОТО.

Първият гост, избран след анкета сред юридическата общност - дружества и колективни членове на СЮБ, преподаватели завършили и настоящи студенти, практикуващи юристи, беше проф. д-р Огнян Герджиков.

Председателят на Съюза на юристите г-н Вл. Славов поздрави всички и пожела успешно развитие на инициативата. Повече от два часа младите юристи разговаряха с професора за всичко, което ги интересуваше – от обществените проблеми до правната материя. Той показа как е написал дисертацията си на пишеща машина, когато все още компютърът бе непознат. В непринудена атмосфера, с хумор, с мъдрост и с въодушевление ще се запомни първата среща в Гостната на правника според думите на следовници и на професора.

След около месец Гостната на правника в СЮБ ще очаква следващият гост-юрист.