Администрация

Кети Бозукова - главен секретар
тел. 02 987 83 90
E-mail: kbozukova@sub.bg

Деловодство
тел. 02 981 26 24
E-mail: sub@sub.bg

Маргарита Симеонова - счетоводител
тел. 02 987 11 80
E-mail: msimeonova@sub.bg

Мариана Янева - международна дейност
тел. 02 981 26 24
E-mail: mianeva@sub.bg

Юридическа библиотека
тел. 02 981 30 35
E-mail: library@sub.bg

Културен дом
Проф. Снежана Начева - председател,
Сабиха Мехмедова - секретар
тел. 02 987 33 51 / 02 987 83 90