Ембарго и международно право. Съвременни проблеми

Съюз на юристите в България, 2001 г.

Ембарго и международно право. Съвременни проблеми - това беше темата на организираната от Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) и Съюза на юристите в България (СЮБ) международна конференция, състояла се на 15 и 16 май 2001 г. в София.

Домакинството на организираните български юристи не беше случайно. На два последователни конгреса на МАЮД - в Кейптаун (1996 г.) и в Хавана ( 2000 г.) български представители ангажираха последователно и аргументирано международната юридическа общност с проблемите за ефективността на практиката по налагането и прилагането на санкционни режими от Съвета за сигурност при ООН, както и за необходимостта от преоценка на международния инструментариум за въздействие чрез такива мерки върху отделни държави. Оценката за общата значимост и актуалност на поставените въпроси, както и възможността МАЮД в качеството си на съвещателен орган към Съвета за икономическо и социално развитие при ООН да прояви инициатива за съвременното осмисляне на международно правната уредба и практиката по приложението й в тази област, доведе до организацията и провеждането на този форум в България.