Съдебният процес срещу Васил Левски -1873 г.

Исторически, юридически и международни аспекти

Съюз на юристите в България, 2003 г.

На 17. 02. 2003 г. Общобългарският комитет и Фондация "Васил Левски", Съюзът на юристите в България и Софийският комитет "Васил Левски", организираха научна сесия на тема: "Съдебният процес срещу Васил Левски -1873 г. Исторически, юридически и международни аспекти".

За първи път съдебният процес срещу В. Левски бе обстойно дискутиран и от юридическа гледна точка - в светлината на спецификата на турското правосъдие през XIX век.

Сесията е акцент на възпоменателните прояви, провеждани по повод годишнината от гибелта на Апостола, които протичат под мотото "130 години безсмъртие".