Еврейски имена в българската юридическа литература

Сборник
Съюз на юристите в България, 2006 г.
2006 г.
“Фенея”

„Те бяха юристи.
Те бяха цивилисти.
Те бяха с еврейски имена.
И всеки от тях убедително защити правото на присъствие в аналите на юридическата наука и признанието на следващите поколения правници с безспорния си професионален принос.
Тази публикация е нашата професионална почит към петима юристи с еврейски имена, които съпътстват и ще продължат да съпътстват професионалната подготовка и реализация на съвременното и на идните поколения български юристи.
Пред нас е обзорът на тяхното научно дело. Предпочетената форма – био-библиография, дава възможност читателят да се докосне и до индивидуалността на всеки от тях. Дано сме успели да представим по този начин обобщения образ на достоен живот за достойна кауза, осъществен от пет толкова различни личности, живели и творили в различно време в периода 1897 – 2004 година.“

Проф. д-р Снежана Начева


Книгата е посветена на живота и делото на петима от най-големите български юристи с еврейски имена - акад. Фаденхехт, Проф. Нисим Меворах, проф. Витали Таджер, ст.н.с. Илко Ескенази и съдията Соломон Розанис.