Темида 1, 2, 3 и 4

Литературен сборник

“Фенея”

Става вече традиция юристите да дават воля на литературното слово в изискан сборник, под надслов ”Темида”, обединил поезия, проза, хумор и сатира и да доказват, че авторитетите в правото не са затворена каста от служители на закона, а хора с чувствителност, душевност и сетивност, с нравственост и интимни вълнения. Сред творците има редови адвокати, прокурори, юрисконсулти, чиято дейност и професионална заетост не ги отдалечава от литературата, а напротив – родее ги с нея по различен начин.

От 1993 г. до сега са издадени 4 литературни сборника - "Темида" (1993), "Темида 2" (2003 г.), "Темида 3" (2007 г.), "Темида 4" (2010 г.) със стихове и разкази на пишещи юристи. Тук присъстват и утвърдени автори, и първи публикации на колеги, грижливо подбрани от един от постоянните ни автори - проф. Кино Лазаров.