Стефан Стамболов – държавникът

Съюз на юристите в България, 2007 г.

“Фенея”2007 г.

Сборникът съдържа доклади и изказвания от третата правно – историческа научна сесия на тема “Стефан Стамболов – държавникът”, проведена в София на 3 юни 2005 г., по повод 110-та годишнина от трагичната гибел на Стамболов. Издава се от Общобългарския комитет и Фондация “Васил Левски”, Съюза на Юристите в България (СЮБ) и Софийския комитет “Васил Левски”.

Сесията бе едно от мероприятията, продължение на ежегодните научни сесии, на които за първи път бяха обсъдени и правните страни на процеса срещу Васил Левски и неговите идеи за държавността.

Представените материали разглеждат историческите и юридическите аспекти в управленските възгледи и дейността на Стамболов, чиято силна личност – сложна и противоречива е била и е обект на изследователски интерес. Значително място е отделено и на историческата стойност на документалното наследство на Стамболов и спътниците му юристи. В сборника са поместени, показаните в салона на СЮБ по време на форума, рисувани портрети на Стефан Стамболов и богат снимков материал.