Антиеврейското законодателство и неговото преодоляване (1942 – 1945)

Съставител: Петко Добчев
„Фенея”
2010 г.

Сборник нормативни актове с изследване от проф. д-р Димитър Токушев. Книгата е издадена със съдействието на Организацията на евреите в България „Шалом”, Съюзът на Юристите в България, Българската секция на Международната асоциация на еврейските юристи и Еврейският исторически музей – София.

В годините на Втората световна война между репресивното законодателство в Царство България особено място заема Законът за защита на нацията. Неговото приложение и съпътстващите го други законови и подзаконови актове довеждат до едно от най-драматичните събития в новата ни история – спасяването на българските евреи от хитлеристките лагери на смъртта.