Европейският съюз след Лисабонския договор – по-близо до гражданите?

Международна конференция, София, 13 ноември 2010 г.

Съюз на юристите в България,

„Фенея”, 2011 г.

Изданието съдържа основните доклади, изказвания и документи от международната конференция, организирана на 13 ноември 2010 г. в София от Съюза на юристите в България и Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮДП) с любезното съдействие на Европейската комисия в България.

Въпросите, ангажирали вниманието на участниците в конференцията, бяха: новости в институционалната рамка на ЕС, в развитието на механизма за правната защита на човека и гражданина; придаване на Хартата за фундаментални права юридическа сила на договор; подчертана грижа за ефективността на правото на ЕС; за развитие на европейския интеграционен процес и взаимоотношенията на съда в Страсбург и съда в Люксембург; за политиката на Балканите за разширяване на ЕС и възможностите за приспособяване на Лисабонския договор (Договор за ЕС и Договор за функциониране на ЕС) по време на икономически и финансови кризи и преодоляването им. Тези теми формират и съдържанието на настоящото издание.