Дарение от професор Снежана Начева

На 23 юни т.г. проф. д-р Снежана Начева дари на Библиотеката в гр. Бургас книгата „60 години българско правосъдие“ 1878 – 1941 Дарението беше прието от г-жа Диана Саватева зам.- кмет по културата на гр. Бургас и г-жа Яна Кършийска – директор на регионалната библиотека Бургас „Пейо Яворов“. Присъстваха и г-н Иво Баев, Председател на постоянната комисия по правни въпроси в Общинския съвет-Бургас и адв. Димо Гочев председател на дружеството на Съюза на юристите в България в гр. Бургас.

         Проф. Начева представи книгата и разгърна страниците й в чието начало е мотото JUSTICIA FUNDAMENTUM REGNORUM (ПРАВОСЪДИЕТО Е ОСНОВА НА ДЪРЖАВНОСТТА) следвано от предговор на действащия министър на правосъдието Васил Митаков. Утвърдените имена на българската правна наука представят  отделните отрасли на действащото право с начален обзор на конституционното право от проф. Стефан Баламезов. Представена е организацията и дейността на съдебната власт, включително и затворническото дело, списъци на министрите на правосъдието, както и съдебните места – съдебните палати и затворите, построени в този период, приложени са и 24 диаграми и скици, както и карта на съдебното райониране на държавата.

         Щастливо съвпадение беше и дарението на адв. Иво Баев от седем сборници – нормативни актове, предимно закони, от периода 1878 – 1937, между които и този за правната реформа на законодателството в Османската империя – известна като Танзимат (реформа, реорганизация) в превод на български език, както и сборници от законодателството в Княжество България и в Царство България действащо в периода 1878 –1937 г.

         Комплектът от двете дарения прави приносът към библиотечното дело в Бургас изключително ценен.