Проведен семинар в гр. Бургас

Съюзът на юристите в България, Дружеството на Съюза на юристите в Бургас и Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет проведоха на 22 юни 2024 г.  в гр. Бургас квалификационен семинар на тема: "Актуална съдебна практика, свързана със събирането на доказателства на досъдебното производство и съществени процесуални нарушения, допускани на тази фаза" с лектор Красимир Шекерджиев, съдия от Върховния касационен съд.

Семинарът бе открит от декана на Юридическия факултет при БСУ проф. д.ю.н. Мария Нейкова. Участниците – юристи от различни професии – съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи полицаи, бяха приветствани от г-н Владислав Славов – председател на Съюза на юристите в България.

Независимо, че бе в съботен ден, семинарът премина при изключителен интерес към лектора – съдия Шекерджиев и към темата. В последвалата дискусия имаше много въпроси и бе изявено желание от присъстващите колеги за организиране на нова среща с проследяване на практиката на ВКС по актуални теми на наказателното правораздаване.