31-ви конгрес на СЮБ

На 29 март 2024 г. се проведе 30-ти конгрес (Общо събрание) на Съюза на юристите в България, на който се прие информацията за дейността на организацията за периода след предходния конгрес. Същата беше изготвена в следните направления:

  • Организационно-съюзна дейност
  • Квалификационна и издателска дейност
  • Административно-стопанска дейност
  • Културно-просветна и социална дейност
  • Международна дейност

 Отчетен беше бюджета за миналата година и се прие бюджетът за 2024 г.

 

 

 

файлови документи