ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СЮБ

Изпълнителното бюро на Съюза на юристите в България (ИБ на СЮБ) на свое заседание с тревога обсъди информацията за избухналото взривно устройство по маршрута на движение на главния прокурор на Република България.

ИБ на СЮБ счита, че независимо от мотивите на извършителите на това престъпно деяние, то следва да се приеме като драстичен акт насочен срещу устоите на държавността и срещу независимостта на съдебната власт и на магистратите. Последствията от този акт ще имат сериозно негативно отражение, както във вътрешен план, така и по отношение на международния авторитет на страната.

Изразяваме нашата увереност, че компетентните държавни органи ще работят съвместно  и активно за бързо разкриване на организаторите и извършителите на деянието, и за изправянето им пред съда. Българското общество има право да узнае какви са били мотивите за прибягване до подобни драстични действия насочени срещу правовия ред в страната и поставящи в опасност здравето и живота на българските граждани.

ИБ на СЮБ