Съюзът на юристите в България подготвя издаването на литературния сборник "Темида - 8" през 2023 г.

Уважаеми колеги,

Проф. д-р Снежана Начева, председател на Културния дом към Съюза на юристите в България, в писмо до колегите насърчава всички пишещи юристи да кандидатстват за участие в литературния алманах.

Желателно е да се изпращат до пет стихотворения, до десет епиграми и/или до три къси разказа с общ обем не повече от пет машинописни страници от един автор не по-късно от 30 септември 2023г.

Материалите за публикация ще бъдат подбрани от редакционна колегия в състав:

Председател - Кети Бозукова – главен секретар на СЮБ

Членове - Димитър Генчев и проф. Снежана Начева

 

Изпращайте Вашите произведения на адрес:

София - 1000

ул. "Пиротска", № 7

Културен дом при СЮБ

За Сабиха Мехмедова

Секретар на Културния дом

или на e-mail: library@sub.bg

 

В създадения към Културния дом към Съюза на юристите в България литературен клуб, още от 1961 г., са приобщени пишещи юристи - поети и писатели, между които и членуващи в различни писателски съюзи, автори на самостоятелни стихосбирки и книги. Представянето на техни публикации в литературни четения и рецитали правят от клуба едно отворено общество на ценителите на словестността. От 1993 г. до сега са издадени 7 литературни сборника - "Темида" (1993), "Темида 2" (2003 г.), "Темида 3" (2007 г.), "Темида 4" (2010 г.) "Темида 5" (2013 г.), "Темида 6" (2017 г.)  "Темида 7" (2021 г.) със стихове и разкази на пишещи юристи.