ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА СЛЕД 29-ИЯ КОНГРЕС (МАРТ 2022 г. до МАРТ 2023 г.)