Заседание на ЦС на СЮБ

На  основание чл. 38 от Устава на СЮБ на 9 декември 2022 г. от 15 ч. ще се проведе заседание на Централния съвет при следния дневен ред:

  1. Съюзна дейност
  2. Административно стопанска дейност
  3. Разни.