ПРОВЕДЕ СЕ 29-ЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 25 март се проведе 29 конгрес (Общо събрание) на Съюза на юристите в България. Отчетена бе дейността на СЮБ и културния дом за последната година. Бяха избрани ръководни органи на Съюза За председател единодушно бе преизбран Владислав Славов - безспорен авторитет в юридическата гилдия,първи председател на възстановения Върховен административен съд, конституционен съдия. В Управителния съвет на СЮБ бяха избрани съдиите Георги Чолаков, Николай Гунчев, Марио Димитров, Даниела Христова, Елка Хаджиева, прокурорите Валентин Вълков, Ваня Савова, адвокатите Ралица Негенцова, Христофор Кондев, Кети Бозукова, Илия Пачолов, Елена Нонева и нотариусите Красимир Катранджиев и Дешка Рачевец. В контролната комисия бяха избрани юристите Румяна Христова, Димо Гочев, Стефан Ботев, Маньо Манев и Жанета Бюйлекова.

          На Конгреса бе прието ОБРЪЩЕНИЕ от Съюза на юристите като най-голямата правна неправителствена организация в България, обединяваща над 3 500 юристи и 23 правни неправителствени оганизации, в т.ч. Институтът за държавата и правото при БАН, Висшият адвокатски съвет, Съюзът на съдиите в България, Асоциация на българските административни съдии, Българска съдийска асоциация, Асоциация на прокурорите в България, Камара на следователите, Нотариалната камара на Р България, Камарата на частните съдебни изпълнители и други организации, а също така и като учредител и член на Международната асоциация на юристите демократи и член на Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека към колегите-юристи от Асоциацията на юристите в Русия и от Белоруския републикански съюз на юристите, с което Конгресът настоя с възможностите и авторитетът, които тези организации имат, да се обърнат към своите президенти и към техните Правителства да спазват международните правни норми, незабавно да прекратят войната, да изтеглят войските си от Украйна и да седнат на масата за преговори, както и да създадат хуманитарни коридори и възможност да се предоставя хуманитарна помощ.

файлови документи
Прикачен файл Size
декларация Украйна (1).docx 14.79 KB