Изложба на Андрей Михайлов, приятел на Културния дом към СЮБ, посветена на Празника на София - 17 септември