Дни на медиацията в Бургас - септември 2008 г

На 25 и 26 септември, 2008 г. в Бургас, в хотел "Аква", се проведе Българо – Германска Конференция под надслов „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА В БУРГАС“. Организатори на конференцията бяха немската Фондация за правно сътрудничество, Националната асоциация на медиаторите и Институтът за решаване на конфликти. На откриването на мероприятието присъстваха г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас, г-н Любомир Пантелеев – областен управител на Бургаска област, доц. д-р Габриела Белова – заместник декан на правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”, г-н Йосиф Герон – председател на Националната асоциация на медиаторите, представител на Министерството на правосъдието, множество съдии, адвокати и медиатори от различни краища на страната.

 Лекторите, участници в конференцията запознаха присъстващите с развитието на процедурата по медиация към настоящия момент в страната; с възможностите за прилагането й в различни правни отрасли и не на последно място, с практиката на съществуващите Центрове за медиация в страната.Интерес предизвика и лекцията на съдия Евгени Георгиев от РС - София, посветена на все още малко известната у нас вътрешносъдебна медиация.

 В края на първия ден беше открит и т.нар. Регионален консултативен център за медиация или Къща на медиацията в Бургас. На специално предвидената пресконференция, лекторите отговаряха на въпроси на журналисти, свързани със същността на процедурата по медиация и възможностите за нейното прилагане в българска среда, а Директорът на Центъра, господин Живко Панайотов предостави информация за работата на центъра до момента и бъдещите планове за развитие.

 Акцент на двудневното мероприятие беше представените от доц. д-р Добринка Чанкова концепция и законопроект за въвеждане на процедурата по медиация в наказателното правораздаване в България и участието в тази връзка на експерти от Германия. Госпожа Астрид Ахтенберг и господин Герд Делатре запознаха участниците с правната уредба и добрите практики на медиация по наказателни дела в Германия. Презентациите им бяха посрещнати с изключителен интерес и бяха последвани от оживени дискусии.

 Немските гости, г-н Живко Панайотов и проф. Маргарита Чинова, бяха удостоени с почетния знак на Национална асоциация на медиаторите, който се присъжда за изключителен принос, положени усилия и ангажимент при популяризиране на процедурата по медиация и утвърждаването й като един от предпочитаните способи за разрешаване на спорове.

---------
автор:
Биляна Гяурова - Вегертседер
27 октомври 2008