И най-лошото споразумение е по-добро от наложеното решение

На 27 октомври започва Седмица на медиацията по инициатива на Съюза на юристите в България и други организации, търсещи интелигентни способи за решаване на спорове.
Защо юристи, съдебни дела, право и какво е общото с медиацията?
По статистически данни делата увеличават своя брой, а обществото често е все по-недоволно от воденето на съдебния процес. Това налага търсене на иновативни и по-евтини способи за адекватен отговор и намаляване на негативното въздействие, при което едната страна винаги е виновна.
Какво означава медиация? Медиацията е доброволна и неформална процедура, начин да се търси възможност за споразумение при възникнали разногласия или спор с участието на медиатор. Той е с квалификация, придобита като допълнително обучение, положил е изпити, вписан е в Единен регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието, не взема страна, не решава спора и запазва тайната на участниците.
Медиаторът е безпристрастен посредник. Той помага на хората в конфликт да взимат добри, бързи решения и за двете страни.
Подходящи спорове за решаване могат да възникнат в семейството, в отношенията родители-деца, родители – деца – учител/и – училище; в трудови колективи; между съседи; в бизнеса; между клиенти; между различни общности.
Медиацията се провежда на срещи между медиатора и участниците в спора. Срещите могат да бъдат общи – между медиатора и всички страни, или отделни – между медиатора и една от страните. Решението на финала се взема на обща среща, на която се срещат всички страни.
Закон за медиацията в България има от 2004 г., но като процедура в страната медиацията е единствено с пожелателен характер. По света медиацията заема своето подобаващо място и значение, с което се намаляват разходите и времето за намиране на решение.
При необходимост от консултиране и изясняване на Ваш конкретен случай може да се обърнете към медиаторите в района при Центъра по психология и медиация, вписани към Центъра по медиация при Съюза на юристите в България – София.
От началото на Седмицата на медиацията до края на октомври предлагаме промоционални срещи за разясняване на ползите от медиацията за жителите на Самоков и региона. Тези срещи са подходящи за училища – например как да общуват децата без агресия, за качествена комуникация между родители и деца, при проблеми в семейството, във фирми – за увеличаване на доверието между работници и клиенти.

Бонка Димитрова
магистър психолог
лицензиран медиатор по обща, бизнес и семейна медиация
Контакти: 0887 526 275 и arheol@abv.bg

в-к "Приятел" - Новини от гр. Самоков и региона