С оглед на изискванията в Закона за развитието на академичния състав в Р България и формата на списанието, статиите, които се представят за публикуване в сп. "Общество и право, трябва да отговарят на следните условия.

Условия за публикуване

 
 

Пример