Архив на завършени проекти

В София се проведе международен експертен семинар
по проекта ECLI-BG  

интернет стр.: http://ecli-bg.eu/

Партньорите по проекта ECLI-BG – Съюзът на юристите в България и Апис Европа, проведоха на 4 октомври 2017 г. в гр. София международен експертен семинар на тема „Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие“. Семинарът е част от проект, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, който се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България. Изпълнители на проекта са Съюзът на юристите в България и „Апис Европа“ АД.

Г-н Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България, откри семинара.

Заместник-управителят на Апис Европа г-н Христо Константинов представи целите на проекта ECLI-BG и плановете за въвеждането му през 2018 г. в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика.


Специален гост на семинара беше г-жа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, която поздрави присъстващите и пожела успех на партньорите при изпълнението на проекта.

Участие в работата на семинара взеха международните експерти г-н Марк ван Опайнен, ръководител на проекта BO-ECLI и член на работната група по електронно право в Съвета на ЕС с презентация на тема "Европейският идентификатор за съдебна практика: нарастваща подкрепа в цяла Европа" и г-н Томазо Анолони, член на екипа, въвеждащ ECLI в Италия, който представи текущото състояние на въвеждането на идентификатора в Италия.


От името на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България в семинара взе участие г-жа Елка Атанасова, член на ВСС (2012-2017) и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”.


В рамките на дискусията бяха направени професионални презентации освен на Европейския идентификатор на съдебна практика на ECLI и на Единния портал за  електронни съдебни дела по проект на ВСС. Представена беше обновената система за справки за дела на сайта на ВКС, средата за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Република България и на единната деловодно-информационна система (ЕДИС) за внедряване в административните съдилища.