Централен съвет

Съставът на Централния съвет е избран на 24-тия конгрес на СЮБ през 2016 г.
и е с мандат 5 години
Владислав Славов 
 
 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ

     ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ

 Роден на 18.04.1947 г. в гр. София
 1974 г. - Завършва Юридическия факултет на СУ   "Климент Охридски"
 1975-1976 г. - Стажант съдия в Софийски градски съд
 1976-1983 г. - Юрисконсулт и старши юрисконсулт в ДСО "Редки метали" и
  Министерството  на металургията и минералните ресурси
 1983-1987 г. - Главен юрисконсулт на Корпорация "Цветна Металургия" ина Министерство на металургията
1987-1991 г. - Арбитър във Върховния държавен арбитраж
1991-1996 г. - Прокурор и заместник главен прокурор в Главна прокуратура
01.12.1996 г. - Назначен е с Указ на Президента на Република България за председател на възстановения Върховен административен съд.
1998 г. - Председател на Съюза на юристите в България
2003 г. - Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
Един от основателите на сдружение "Правна инициатива за обучение и развитие", гр. Варна и член на Управителния съвет на сдружението.
За професионалната си и обществена дейност е награден с орден "Стара планина" първа степен.

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ - СЪДИЯ, ВАС

Роден на 03.02.1965 г. в гр. Силистра.
Завършва ЮФ на СУ „ Св. Климент Охридски".
В периода 1998 - 2007 г. - съдия и зам. председател на Районен съд гр. Дулово
От 2007 г. до 2010 г. - Съдия в Административен съд София - град
От 2010 г. е съдия във Върховния административен съд
Член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България
Председател на правната комисия на Националния ловно-рибарски съюз

 

ЧЛЕНОВЕ

ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ - ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР, ГР. ЛОВЕЧ

ВАНЯ САВОВА - ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР, ГР. ПЛЕВЕН

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА - СЪДИЯ

ДЕШКА РАЧЕВЕЦ - НОТАРИУС

ЕЛЕНА НОНЕВА - АДВОКАТ

ЗЛАТКА ИЛИЕВА - СЪДИЯ

КРАСИМИР КАТРАНДЖИЕВ - НОТАРИАЛНА КАМАРА НА Р БЪЛГАРИЯ

ЛИЛЯН СИРАКОВ - АДВОКАТ

МАРИО ДИМИТРОВ - СЪДИЯ

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА - АДВОКАТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАдвС

ХРИСТОФОР КОНДЕВ - АДВОКАТ