Културен дом

АДРЕС - ул. Пиротска 7, ет. 5 - Дом на правниците

ПРОГРАМА

  • изграден през 1928 година;
  • средище на професионални и културни изяви на юристите;
  • място за социални контакти на правниците и техните семейства

Културният дом на правниците е създаден през 1956 г. Като обособена организация на СЮБ той има свой правилник за дейност и органи за управление – управителен и контролен съвет и с тяхна помощ осъществява културна, образователна и възпитателна дейност.
През 1966 г. със създаването на Съюза на юристите в България, КД става звено към Софийската градска организация, а през 1993 г. преминава към ЦС на СЮБ.
Дейността на КДП се осъществява под най-различни форми – организиране на срещи на юристи с културни дейци, професионални изяви на юристи – творци в областта на музиката, литературата, изобразителното изкуство, правно образователна дейност и др.
През 1950 г. Културният дом на правниците обединява юристите, любители-музиканти и създава хор и симфоничен оркестър, който през последните няколко години е ограничен до струнен оркестър. През 1984 г.става носител на сребърен медал на 6-ти републикански фестивал на художествената самодейност. Оркестърът редовно изнася концерти в София и страната, които публиката приема възторжено.
Дългогодишна е дейността на клуба по изобразително изкуство към Дома. Ежегодно се откриват по няколко авторски и общи изложби на художници-юристи. Организират се и школи по рисуване за децата и внуците на юристите, както и изложби и конкурси на детски рисунки.
Към КДП действува и литературен клуб, който приобщава юристите-поети и писатели. Редовно се организират представяния на техни книги, литературни четения, рецитали, изложби на книги и др. През 1993 г. Съюзът на юристите в България издава литературен сборник “Темида”, който включва 17 автори юристи, членове на литературния клуб.
От основаването до 1992 г. към КДП действува Университет за правни знания, негов първи ректор е проф. Радуилски. Университетът със съдействието на преподаватели от всички области на правната наука и практика обучава неюристи, работата на които изисква правни знания.
През годините към КДП са организирани и клубове за трезвеност, туризъм, космическо право, шах, есперанто, както и школи за чужди езици, музика, рисуване, театър и др.
Културният дом на правниците е инициатор на чествуванията на националните и международни празници, бележити дати и кръгли годишнини на юристи.
През 1986 г. по случай 25-та му годишнина и приноса му за повишаване на правната култура на гражданите, както и за активна културно-масова дейност КДП е награден с орден “Кирил и Методий” І-ва степен, а през 1996 г. е чествувана 40 годишнината от създаването му.

МИНАЛО

Създаден през 1956 г., Културният дом става структурно звено към Софийската градска организация на СЮБ след учредяването му през 1966 г. Преминава към ЦС на СЮБ през 1993 г. и от тази позиция защитава качеството си на сцена за изяви на всички български юристи в сферата на културата и изкуството.

НАСТОЯЩЕ

Културният дом организира колективни и индивидуални прояви на юристи - творци в областта на музиката, изобразителното изкуство и литературата, чрез различни форми и в различни формати. Представяме ви трайно утвърдилите се във времето институции

БЪДЕЩЕ

Ще продължим да го създаваме чрез тези постоянни форми, както и чрез възникнали нови проекти, в които съучастник можеш да бъдеш и ти като творец, ако си студент в юридически факултет или юрист, но и като един от нашата възторжена публика, ако си почитател на изявите на юристите-творци. Ще се съгласиш - когато това са бъдещи юристи или съдии, прокурори, следователи, адвокати, преподаватели, юрисконсулти, нотариуси, съдебни изпълнители - все жреци от храма на Темида или от неговото предверие, това само по себе си е интересно.

В служба на настоящето и бъдещето на Културния дом:

Председател проф. Снежана Начева

Секретар Сабиха Мехмедова

Концерт на Струнния оркестър към Културния дом при СЮБ

В ПАМЕТ И ЗА ПАМЕТ

КОЛЕГИАЛЕН ПОКЛОН С МУЗИКА

Първият за сезона концерт с класическа музика на струнния оркестър към Културния дом при СЮБ, носител на „Златна лира - 2000“, под диригентството на Маестро Веселин Байчев, състоял се на 25 октомври 2019 г. (петък),  бе посветен на паметта на двамата дългогодишни заместник - председатели на СЮБ -  Димитър Гочев и Йосиф Герон.

Оркестърът на юристите

Той е безспорният доайен, основан през 1950 г., първоначално като симфоничен оркестър, както и хор на юристите, просъществувал успешно, макар и променен вече 60 години благодарение на ентусиазма на любителите-музиканти. Те постоянно търсят удовлетворение и професионализъм в музицирането чрез предизвикателни срещи с партитурите на класически композитори. След 1990 г. оркестърът е само щрайх-оркестър, често изпълняващ и произведения за пиано и оркестър, както и съпровождащ изпълнения на арии на гостуващи вокали. Радва своята вярна публика със седем-осем концерта годишно.

Клуб по изобразително изкуство

Художниците-юристи ежегодно излагат свои платна, склуптури и рисунки в общи или самостоятелни изложби. "Салонът" стана средище на тези изложби, което от пролетта на 2010 г. има две сезонни изяви с намерение да станат традиция - "Пролетен салон" и "Есенен салон". Приемете заемката от френските импресионисти не само като като духовито намигване. Тук ще срещнете професионални дарования, владеещи акварела и маслото, четката и шпаклата, молива и туша.

Литературен клуб

В него, още от 1961 г., са приобщени пишещи юристи - поети и писатели, между които и членуващи в различни писателски съюзи, автори на самостоятелни стихосбирки и книги. Представянето на техни публикации в литературни четения и рецитали правят от клуба едно отворено общество на ценителите на словесността. От 1993 г. до сега са издадени 4 литературни сборника - "Темида" (1993), "Темида 2" (2003 г.), "Темида 3" (2007 г.), "Темида 4" (2010 г.) със стихове и разкази на пишещи юристи.